ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

ข่าวคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี มข. ประชุมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะเทคโนโลยี ปี 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ประชุมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะเทคโนโลยี ปี 2566

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงาน Food Technology Events by Informa Markets ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัด ขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงาน Food Technology Events by Informa Markets ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัด ขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศ

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศ

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานพิธีเปิดและการแข่งขัน “KKU Women’s Volleyball Challenge 2023”

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานพิธีเปิดและการแข่งขัน “KKU Women’s Volleyball Challenge 2023”

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข. วันคล้ายสถาปนา 34 ปี

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข. วันคล้ายสถาปนา 34 ปี

บุคลากรจากหน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “KKU PR งาน เรา มัน ดี งาน เรา มัน เด็ด” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคลากรจากหน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “KKU PR งาน เรา มัน ดี งาน เรา มัน เด็ด” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษานานาชาติคณะเทคโนโลยี เยี่ยมชม “มีกินฟาร์ม” พร้อมด้วยกิจกรรม Farewell Dinner

นักศึกษานานาชาติคณะเทคโนโลยี เยี่ยมชม “มีกินฟาร์ม” พร้อมด้วยกิจกรรม Farewell Dinner

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.งานวันคล้ายสถาปนา 37 ปี

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.งานวันคล้ายสถาปนา 37 ปี

นวัตกรรม “อาหารเพียวเร่โฮลมีลนุ่มพร้อมทาน สำหรับผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ” โดยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผงาดคว้ารางวัล Silver Medal บนเวทีระดับโลก

นวัตกรรม “อาหารเพียวเร่โฮลมีลนุ่มพร้อมทาน สำหรับผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ” โดยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผงาดคว้ารางวัล Silver Medal บนเวทีระดับโลก

คณะเทคโนโลยี ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Shake Shake ตัวแทนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 15 (UBU-FoSTAT Food Innovation Contest 2023 Theme: Tomorrow Food Innovation)

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Shake Shake ตัวแทนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 15 (UBU-FoSTAT Food Innovation Contest 2023 Theme: Tomorrow Food Innovation)

คณะเทคโนโลยี มข. สอบสัมภาษณ์รับเข้ารอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี มข. สอบสัมภาษณ์รับเข้ารอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 31 ปี

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 31 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมแบ่งปันผลิตภัณฑ์คัพเค้ก Food and Fin ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมแบ่งปันผลิตภัณฑ์คัพเค้ก Food and Fin ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงาน “U2T HAPPY VILLAGE” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่า สู่สากล ส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน U2T FOR BCG สู่ตลาดโลก

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงาน “U2T HAPPY VILLAGE” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่า สู่สากล ส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน U2T FOR BCG สู่ตลาดโลก

1 5 6 7 8 9 43

ข่าวการศึกษา

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม เรื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม เรื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวดไอเดียนวัตกรรมสตาร์ทอัพ โครงการ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนธันวาคม 2563

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวดไอเดียนวัตกรรมสตาร์ทอัพ โครงการ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนธันวาคม 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์แบบ NATM ในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ และการวิเคราะห์ Rock Slope โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์แบบ NATM ในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ และการวิเคราะห์ Rock Slope โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2563

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2563

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมภาษาเกาหลี เพิ่มศักยภาพภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้กับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมภาษาเกาหลี เพิ่มศักยภาพภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้กับนักศึกษา

หลักสูตร​สาขาวิชา​เทคโนโลยี​การผลิต มข. จัดกิจกรรมให้นักศึกษา​เข้าเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้งคอร์ป จำกัด

หลักสูตร​สาขาวิชา​เทคโนโลยี​การผลิต มข. จัดกิจกรรมให้นักศึกษา​เข้าเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้งคอร์ป จำกัด

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

กีฬาฟุตบอลเทคโนคัพ ประจำปี 2563

กีฬาฟุตบอลเทคโนคัพ ประจำปี 2563

อบรม Lean Automation for Industry 4.0 จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

อบรม Lean Automation for Industry 4.0 จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการสุนทรพจน์ “ยุติความรุนแรงทำให้สังคมน่าอยู่ได้อย่างไร”

นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการสุนทรพจน์ “ยุติความรุนแรงทำให้สังคมน่าอยู่ได้อย่างไร”

เทคโนโลยีการผลิต มข. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (WEB APPLICATION) และ แอพพลิเคชั่น (APPLICATION) ในงานอุตสาหกรรม 4.0

เทคโนโลยีการผลิต มข. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (WEB APPLICATION) และ แอพพลิเคชั่น (APPLICATION) ในงานอุตสาหกรรม 4.0

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3 เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3 เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21” เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21” เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน

1 5 6 7 8 9 10

ข่าวรับสมัคร/ทุนการศึกษา

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. – 13.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า และลานกิจกรรมหน้าอาคาร TE 01

ขอเชิญคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. – 13.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า และลานกิจกรรมหน้าอาคาร TE 01

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” ในสาขาวิชาธรณีวิทยา

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” ในสาขาวิชาธรณีวิทยา

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป้าหมายและทิศทางคณะเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2566 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป้าหมายและทิศทางคณะเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2566 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียน และทดสอบปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียน และทดสอบปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน เพื่อเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัคณะเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน เพื่อเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัคณะเทคโนโลยี

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมชื่นชมยินดี ประจำปี 2565 “ฮักแพง ฮับต้อน ออนซอน เฟื่องฟ้า”

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมชื่นชมยินดี ประจำปี 2565 “ฮักแพง ฮับต้อน ออนซอน เฟื่องฟ้า”

คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ประกาศผลการคัดเลือก ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือก ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2564

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร ในงาน ISAN Creative Festival  2022 เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร ในงาน ISAN Creative Festival  2022 เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมหัวข้อ ทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นอังกฤษ

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมหัวข้อ ทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นอังกฤษ

โครงการดาวรุ่งพุ่งแรง ขอเชิญชวน อาจารย์รุ่นใหม่ อาจารย์สังกัด มข. & จบ ป.เอก ไม่เกิน 5 ปี ผ่าน POSTDOC ไม่เกิน 3 ปี ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำงบประมาณ 2565 (สป.อว.)  ในวันอาจารย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการดาวรุ่งพุ่งแรง ขอเชิญชวน อาจารย์รุ่นใหม่ อาจารย์สังกัด มข. & จบ ป.เอก ไม่เกิน 5 ปี ผ่าน POSTDOC ไม่เกิน 3 ปี ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำงบประมาณ 2565 (สป.อว.)  ในวันอาจารย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 (รหัสขึ้นต้นด้วย 62 และ 63) เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ “แนะนำสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564”

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 (รหัสขึ้นต้นด้วย 62 และ 63) เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ “แนะนำสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564”

1 5 6 7 8 9 10

รายงานประจำเดือน

วีดีทัศน์