กำหนดการกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองทุกท่าน 🎊🎊
TE รุ่นที่  43 เข้าสู่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 🫰🫰
 
กิจกรรม นัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2567
🗓️วันที่ 8 มิถุนายน 2567
⏰ เวลา 13.00-16.00 น.
📌ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคาร TE.06
   กรณีนักศึกษามากับผู้ปกครอง การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
 
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2567
🗓️วันที่ 10 มิถุนายน 2567
⏰ เวลา 13.00-15.30 น.
📌ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 2 อาคาร TE 06
   การแต่งกาย ด้วยชุดสุภาพ
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
🗓️วันที่ 14 มิถุนายน 2567
⏰ เวลา 08.30-16.00 น.
📌ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคาร TE.06
   การแต่งกาย นักศึกษาสวมชุดนักศึกษา