ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

.

นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ครั้งที่ 5 (COCEAM 2021)

นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ครั้งที่ 5 (COCEAM 2021)

By 20 กรกฎาคม 2021
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารร่วมบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (U2T)

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารร่วมบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (U2T)

By 16 กรกฎาคม 2021
สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2564

สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2564

By 29 มิถุนายน 2021
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์จัดการประชุมหัวข้อการพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารมูลค่าเพิ่มจากชีวมวลทางการเกษตร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์จัดการประชุมหัวข้อการพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารมูลค่าเพิ่มจากชีวมวลทางการเกษตร

By 25 มิถุนายน 2021
สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2564

สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2564

By 22 มิถุนายน 2021
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ จากประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ จากประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ 2564

By 11 มิถุนายน 2021
คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

By 4 มิถุนายน 2021
คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kaen Geopark) กับทางอบจ.ขอนแก่นและสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2  เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีของจังหวัด

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kaen Geopark) กับทางอบจ.ขอนแก่นและสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีของจังหวัด

By 28 พฤษภาคม 2021
ผลิตภัณฑ์จากข้าวทับทิมชุมแพ พัฒนาโดยคณะเทคโนโลยี ได้นำเสนอต่อกรมการข้าวและพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

ผลิตภัณฑ์จากข้าวทับทิมชุมแพ พัฒนาโดยคณะเทคโนโลยี ได้นำเสนอต่อกรมการข้าวและพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

By 22 เมษายน 2021
อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานคณะเทคโนโลยี

อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานคณะเทคโนโลยี

By 16 เมษายน 2021
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงเห็ดสมาร์ทฟาร์ม (SMART FARMING) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 23 เมษายน 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงเห็ดสมาร์ทฟาร์ม (SMART FARMING) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 23 เมษายน 2564

By 8 เมษายน 2021
ศูนย์การเรียนรู้อุตสาหกรรมการเกษตร (TE Outlet) คณะเทคโนโลยี มข. จัดอบรมการผลิตคราฟท์เบียร์จากข้าวทับทิมชุมแพ: Craft Brewing Workshop ครั้งที่ 1/2564

ศูนย์การเรียนรู้อุตสาหกรรมการเกษตร (TE Outlet) คณะเทคโนโลยี มข. จัดอบรมการผลิตคราฟท์เบียร์จากข้าวทับทิมชุมแพ: Craft Brewing Workshop ครั้งที่ 1/2564

By 8 เมษายน 2021
คณะ​เทคโนโลยี​ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนา​หลักสูตร​ร่วมกับวิทยาลัย​นานาชาติ​ คณะวิทยาศาสตร์​ และอุทยาน​วิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น

คณะ​เทคโนโลยี​ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนา​หลักสูตร​ร่วมกับวิทยาลัย​นานาชาติ​ คณะวิทยาศาสตร์​ และอุทยาน​วิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น

By 18 มีนาคม 2021
เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง

เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง

By 17 มีนาคม 2021
อบรมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ยุคการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

อบรมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ยุคการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

By 15 มีนาคม 2021
1 2 3 14
นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ครั้งที่ 5 (COCEAM 2021)

นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ครั้งที่ 5 (COCEAM 2021)

By 20 กรกฎาคม 2021
สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2564

สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2564

By 29 มิถุนายน 2021
แนะแนวอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

แนะแนวอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

By 2 เมษายน 2021
คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” สำหรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” สำหรับนักศึกษา

By 1 เมษายน 2021
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ออกกำลังจิตยุคโควิดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ออกกำลังจิตยุคโควิดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษา

By 25 มีนาคม 2021
คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Job Interview” สำหรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Job Interview” สำหรับนักศึกษา

By 23 มีนาคม 2021
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม หัวข้อ “ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ” 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม หัวข้อ “ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ” 

By 9 มีนาคม 2021
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม เรื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม เรื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

By 2 มีนาคม 2021
ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวดไอเดียนวัตกรรมสตาร์ทอัพ โครงการ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนธันวาคม 2563

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวดไอเดียนวัตกรรมสตาร์ทอัพ โครงการ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนธันวาคม 2563

By 2 กุมภาพันธ์ 2021
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์แบบ NATM ในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ  และการวิเคราะห์ Rock Slope  โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์แบบ NATM ในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ และการวิเคราะห์ Rock Slope โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

By 23 พฤศจิกายน 2020
ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2563

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2563

By 17 พฤศจิกายน 2020
คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมภาษาเกาหลี เพิ่มศักยภาพภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้กับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมภาษาเกาหลี เพิ่มศักยภาพภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้กับนักศึกษา

By 4 พฤศจิกายน 2020
หลักสูตร​สาขาวิชา​เทคโนโลยี​การผลิต มข. จัดกิจกรรมให้นักศึกษา​เข้าเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้งคอร์ป จำกัด

หลักสูตร​สาขาวิชา​เทคโนโลยี​การผลิต มข. จัดกิจกรรมให้นักศึกษา​เข้าเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้งคอร์ป จำกัด

By 30 ตุลาคม 2020
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น

By 26 ตุลาคม 2020
พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

By 21 ตุลาคม 2020
1 2 3 5
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ จากประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ จากประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ 2564

By 24 มิถุนายน 2021
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ จากประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ จากประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ 2564

By 11 มิถุนายน 2021
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้า ภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้า ภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By 12 พฤศจิกายน 2020
ประกาศผลการสัมภาษณ์งาน ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศผลการสัมภาษณ์งาน ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By 30 ตุลาคม 2020
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าสัมภาษณ์งานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าสัมภาษณ์งานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By 29 ตุลาคม 2020
ประกาศ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์การหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี มข. จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์การหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี มข. จำนวน 1 อัตรา

By 14 ตุลาคม 2020
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้า ภายในบริเวณโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้า ภายในบริเวณโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By 7 ตุลาคม 2020
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

By 30 มิถุนายน 2020
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

By 30 มกราคม 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2562

By 22 มกราคม 2020
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

By 23 ธันวาคม 2019
ทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ  ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพลธ์

ทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพลธ์

By 30 กันยายน 2019

ขยายเวลารับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

By 21 สิงหาคม 2019
ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

By 19 สิงหาคม 2019
เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

By 13 มีนาคม 2019

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 20 กรกฎาคม 2021
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าอาคาร TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าอาคาร TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 23 กุมภาพันธ์ 2021
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 1 กุมภาพันธ์ 2021
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภบาลอาคาร TE01-TE06  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภบาลอาคาร TE01-TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 12 มกราคม 2021
ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการการเรียนรู้และประยุกต์ด้านการถ่ายเทความร้อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการการเรียนรู้และประยุกต์ด้านการถ่ายเทความร้อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 29 ธันวาคม 2020
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 17 ธันวาคม 2020
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 15 ธันวาคม 2020
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ สำหรับงานภูมิสารสนเทศ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ สำหรับงานภูมิสารสนเทศ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 15 ธันวาคม 2020
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 15 ธันวาคม 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 30 พฤศจิกายน 2020
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ชุดเครื่องทือจาร์เทสต์พร้อมเครื่องวัดความขุ่น และชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ชุดเครื่องทือจาร์เทสต์พร้อมเครื่องวัดความขุ่น และชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 24 พฤศจิกายน 2020
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ปั้มดูดจ่ายสารเคมีแบบรีดท่อแบบอัตราการไหลต่ำ และชุดเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สูญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ปั้มดูดจ่ายสารเคมีแบบรีดท่อแบบอัตราการไหลต่ำ และชุดเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สูญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 24 พฤศจิกายน 2020
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 23 พฤศจิกายน 2020
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบการผลิตแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบการผลิตแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

By 13 พฤศจิกายน 2020
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราห์ปริมาณโปรตีนในอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราห์ปริมาณโปรตีนในอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 3 พฤศจิกายน 2020
ฉบับที่ 6 ปี 2564 ประจำเดือน : มิถุนายน 2564

ฉบับที่ 6 ปี 2564 ประจำเดือน : มิถุนายน 2564

By 14 มิถุนายน 2021
ฉบับที่ 5 ปี 2564 ประจำเดือน : พฤษภาคม 2564

ฉบับที่ 5 ปี 2564 ประจำเดือน : พฤษภาคม 2564

By 14 มิถุนายน 2021
ฉบับที่ 4 ปี 2564 ประจำเดือน : เมษายน 2564

ฉบับที่ 4 ปี 2564 ประจำเดือน : เมษายน 2564

By 11 มิถุนายน 2021
ฉบับที่ 3 ปี 2564 ประจำเดือน : มีนาคม 2564

ฉบับที่ 3 ปี 2564 ประจำเดือน : มีนาคม 2564

By 29 มีนาคม 2021
ฉบับที่ 2 ปี 2564 ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2564

ฉบับที่ 2 ปี 2564 ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2564

By 25 กุมภาพันธ์ 2021
ฉบับที่ 1 ปี 2564 ประจำเดือน : มกราคม 2564

ฉบับที่ 1 ปี 2564 ประจำเดือน : มกราคม 2564

By 15 กุมภาพันธ์ 2021
ฉบับที่ 12 ปี 2563 ประจำเดือน : ธันวาคม 2563

ฉบับที่ 12 ปี 2563 ประจำเดือน : ธันวาคม 2563

By 18 มกราคม 2021
ฉบับที่ 11 ปี 2563 ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2563

ฉบับที่ 11 ปี 2563 ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2563

By 13 พฤศจิกายน 2020
ฉบับที่ 10 ปี 2563 ประจำเดือน : ตุลาคม 2563

ฉบับที่ 10 ปี 2563 ประจำเดือน : ตุลาคม 2563

By 16 ตุลาคม 2020
ฉบับที่ 9 ปี 2563 ประจำเดือน : กันยายน 2563

ฉบับที่ 9 ปี 2563 ประจำเดือน : กันยายน 2563

By 23 กันยายน 2020
ฉบับที่ 8 ปี 2563 ประจำเดือน : สิงหาคม 2563

ฉบับที่ 8 ปี 2563 ประจำเดือน : สิงหาคม 2563

By 17 สิงหาคม 2020
ฉบับที่ 6 ปี 2563 ประจำเดือน : มิถุนายน 2563

ฉบับที่ 6 ปี 2563 ประจำเดือน : มิถุนายน 2563

By 18 มิถุนายน 2020
ฉบับที่ 5 ปี 2563 ประจำเดือน : พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ 5 ปี 2563 ประจำเดือน : พฤษภาคม 2563

By 18 พฤษภาคม 2020
ฉบับที่ 4 ปี 2563 ประจำเดือน : เมษายน 2563

ฉบับที่ 4 ปี 2563 ประจำเดือน : เมษายน 2563

By 17 เมษายน 2020
ฉบับที่ 3 ปี 2563 ประจำเดือน : มีนาคม 2563

ฉบับที่ 3 ปี 2563 ประจำเดือน : มีนาคม 2563

By 23 มีนาคม 2020
Landslide หรือ ดินถล่ม คืออะไร?

Landslide หรือ ดินถล่ม คืออะไร?

By 8 มิถุนายน 2021
มข.เปิดเวทีประลองออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

มข.เปิดเวทีประลองออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

By 20 สิงหาคม 2020
วีดีโอแนะนำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Introducing the Faculty of Technology, Khon Kaen University.

วีดีโอแนะนำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Introducing the Faculty of Technology, Khon Kaen University.

By 19 สิงหาคม 2020
ภาพกิจกรรม ปี 2562 และสวัสดีปีใหม่ 2563

ภาพกิจกรรม ปี 2562 และสวัสดีปีใหม่ 2563

By 17 มกราคม 2020
กิจกรรม TE HAPPY ครั้งที่ 8

กิจกรรม TE HAPPY ครั้งที่ 8

By 9 กรกฎาคม 2019
วีดีทัศน์กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562

วีดีทัศน์กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562

By 7 มกราคม 2019
สารเสริมอาหาร : แอนโทไซยานิน และใยอาหารละลายน้ำสกัดจากข้าว

สารเสริมอาหาร : แอนโทไซยานิน และใยอาหารละลายน้ำสกัดจากข้าว

By 4 ตุลาคม 2018
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

By 17 กันยายน 2018
TE Happy แห่งความสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

TE Happy แห่งความสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

By 17 สิงหาคม 2018
ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ -พรีไบโอติกชนิดใหม่ ต้านมะเร็งลำไส้

ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ -พรีไบโอติกชนิดใหม่ ต้านมะเร็งลำไส้

By 7 กุมภาพันธ์ 2018
TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 6

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 6

By 9 มกราคม 2017
TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 5

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 5

By 29 กรกฎาคม 2016
KM ครั้งที่ 3  ผูกพัน แบ่งปัน เรียนรู้

KM ครั้งที่ 3 ผูกพัน แบ่งปัน เรียนรู้

By 28 กรกฎาคม 2016
TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 4

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 4

By 1 มกราคม 2016
เบเกอรี่หอมอร่อย BY TECHNO BAKE

เบเกอรี่หอมอร่อย BY TECHNO BAKE

By 22 กรกฎาคม 2015
ติดต่อ สอบถาม