ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

.

คณะเทคโนโลยีต้อนรับอาคันตุกะจากจาก Biotechnology Research and Development Institute, Can Tho university ประเทศเวียดนาม

คณะเทคโนโลยีต้อนรับอาคันตุกะจากจาก Biotechnology Research and Development Institute, Can Tho university ประเทศเวียดนาม

21 กันยายน 2022
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

21 กันยายน 2022
คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสสถาปนา ครบรอบ 54 ปี

คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสสถาปนา ครบรอบ 54 ปี

19 กันยายน 2022
คณะเทคโนโลยี ร่วมส่งมอบคุณค่าสู่สังคม ผ่านโครงการ KKU CSV ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยี ร่วมส่งมอบคุณค่าสู่สังคม ผ่านโครงการ KKU CSV ประจำปี 2565

16 กันยายน 2022
คณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี

คณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี

13 กันยายน 2022
คณะเทคโนโลยีเข้าเยี่ยมชมงาน U2T for BCG Khonkaen Fair

คณะเทคโนโลยีเข้าเยี่ยมชมงาน U2T for BCG Khonkaen Fair

9 กันยายน 2022
คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี

คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี

9 กันยายน 2022
คณะเทคโนโลยีร่วมงานสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 29 ปี

คณะเทคโนโลยีร่วมงานสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 29 ปี

9 กันยายน 2022
คณะเทคโนโลยีจัดงานมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยีจัดงานมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

9 กันยายน 2022
คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมงาน “สุขีมั่นสู่ ขวัญวันเกิด” บุคลากรที่เกิดในเดือนสิงหาคม

คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมงาน “สุขีมั่นสู่ ขวัญวันเกิด” บุคลากรที่เกิดในเดือนสิงหาคม

5 กันยายน 2022
คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เทคโนคัพ 2565”

คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เทคโนคัพ 2565”

5 กันยายน 2022
คณะเทคโนโลยีจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1,2

คณะเทคโนโลยีจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1,2

5 กันยายน 2022
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ ในการแข่งขัน OIC Insurtech Award 2022

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ ในการแข่งขัน OIC Insurtech Award 2022

31 สิงหาคม 2022
คณะเทคโนโลยี จัดงานสถาปนาครบรอบ 38 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ก้าวต่อไปของเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะเทคโนโลยี จัดงานสถาปนาครบรอบ 38 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ก้าวต่อไปของเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

30 สิงหาคม 2022
คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 (Kaen International Film Festival)

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 (Kaen International Film Festival)

30 สิงหาคม 2022
1 2 3 25
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีกับ นางสาวกนิษฐา พานทอง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบ โปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “น้ำบาดาล ยั่งยืน” จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีกับ นางสาวกนิษฐา พานทอง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบ โปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “น้ำบาดาล ยั่งยืน” จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

21 กันยายน 2022
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม เรื่อง”เทรนด์เทคโนโลยีชีวภาพ !! สุดต๊าซที่ปี 3 ไม่ควรพลาด” ให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม เรื่อง”เทรนด์เทคโนโลยีชีวภาพ !! สุดต๊าซที่ปี 3 ไม่ควรพลาด” ให้กับนักศึกษา

5 กันยายน 2022
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาประจำสาขาวิชาฯ

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาประจำสาขาวิชาฯ

8 สิงหาคม 2022
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ในรูปแบบออนไลน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ในรูปแบบออนไลน์

12 กรกฎาคม 2022
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม ในหัวข้อ วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาของสาขาวิชา ฯ รูปแบบออนไลน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม ในหัวข้อ วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาของสาขาวิชา ฯ รูปแบบออนไลน์

12 กรกฎาคม 2022
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมนิเทศฝึกงาน (Zoom Meetings) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมนิเทศฝึกงาน (Zoom Meetings) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ

14 มิถุนายน 2022
6 เหรียญทองแดง จากผู้แทนศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการแข่งขันระดับชาติวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ณ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 เหรียญทองแดง จากผู้แทนศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการแข่งขันระดับชาติวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ณ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 มิถุนายน 2022
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีฝึกภาคสนาม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-25 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาการฝึกภาคสนาม 2 (Field Work II)

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีฝึกภาคสนาม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-25 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาการฝึกภาคสนาม 2 (Field Work II)

25 พฤษภาคม 2022
ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมแข่งขันในงาน APEC Regional Youth Symposium กับแนวความคิด BCG เพื่อการพัฒนาภูมิภาค

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมแข่งขันในงาน APEC Regional Youth Symposium กับแนวความคิด BCG เพื่อการพัฒนาภูมิภาค

24 พฤษภาคม 2022
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข.และมูลนิธิภักดี ธันวารชร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข.และมูลนิธิภักดี ธันวารชร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564

23 พฤษภาคม 2022
จบลงแล้วกับกิจกรรม ค่าย 2 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จบลงแล้วกับกิจกรรม ค่าย 2 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 พฤษภาคม 2022
ค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 พฤษภาคม 2022
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข จัดกิจกรรม “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข จัดกิจกรรม “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

5 พฤษภาคม 2022
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมในหัวข้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด มหาชน จังหวัดขอนแก่น (Zoom Meetings) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 71 คน

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมในหัวข้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด มหาชน จังหวัดขอนแก่น (Zoom Meetings) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 71 คน

5 พฤษภาคม 2022
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมในหัวข้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทอธิมาตร จำกัด

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมในหัวข้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทอธิมาตร จำกัด

5 พฤษภาคม 2022
1 2 3 7
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

28 กันยายน 2022
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

8 สิงหาคม 2022
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้านค้าประเภทที่ 3

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้านค้าประเภทที่ 3

3 สิงหาคม 2022
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้าภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี จำนวน 3 ร้านค้า สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 มิถุนายน 2565

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้าภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี จำนวน 3 ร้านค้า สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 มิถุนายน 2565

16 มิถุนายน 2022
บริษัท ทรูสโตน จำกัด มอบบริจาคครุภัณฑ์ให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มข.

บริษัท ทรูสโตน จำกัด มอบบริจาคครุภัณฑ์ให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มข.

7 มิถุนายน 2022
มูลนิธิภักดี ธันวารชร ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข. มอบรางวัลส่งเสริมโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีธรณี ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิภักดี ธันวารชร ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข. มอบรางวัลส่งเสริมโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีธรณี ประจำปีการศึกษา 2564

6 พฤษภาคม 2022
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาธรณีวิทยา ประจำปี 2565

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาธรณีวิทยา ประจำปี 2565

21 กุมภาพันธ์ 2022
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข. และทุนพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยี  ประจำภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2564

สัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข. และทุนพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยี ประจำภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2564

20 มกราคม 2022
ประกาศสัมภาษณ์ทุน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ประกาศสัมภาษณ์ทุน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

19 สิงหาคม 2021
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ จากประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ จากประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ 2564

24 มิถุนายน 2021
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ จากประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ จากประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ 2564

11 มิถุนายน 2021
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้า ภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้า ภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 พฤศจิกายน 2020
ประกาศผลการสัมภาษณ์งาน ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศผลการสัมภาษณ์งาน ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 ตุลาคม 2020
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าสัมภาษณ์งานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าสัมภาษณ์งานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

29 ตุลาคม 2020
ประกาศ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์การหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี มข. จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์การหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี มข. จำนวน 1 อัตรา

14 ตุลาคม 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ทล.1/2565 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของคณะเทคโนโลยี

By 1 กันยายน 2022

ประกาศเผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างหอพระคณะเทคโนโลยี

By 3 สิงหาคม 2022
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้านค้าประเภทที่ 3

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้านค้าประเภทที่ 3

By 3 สิงหาคม 2022

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ TE02 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 

By 19 พฤษภาคม 2022

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นอาคาร TE 05 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 19 เมษายน 2022

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร TE 06 เฟส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 1 มีนาคม 2022

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดพื้นพิภพด้วยสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูงแบบหลายความถี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 29 ธันวาคม 2021

ประกวดราคาซื้อเครื่องลิควิคโครมาโตกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 16 ธันวาคม 2021

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องลิควิดโครมาโตรกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 15 ธันวาคม 2021

ประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบแรงเฉือนของดิน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 7 ธันวาคม 2021
ประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องลิควิดโครมาโตรกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องลิควิดโครมาโตรกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 1 ชุด

By 3 ธันวาคม 2021

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็อกทรอนิกส์ (e-bidding)

By 9 พฤศจิกายน 2021

ประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องลิควิดโครมาโตรกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 1 ชุด

By 9 พฤศจิกายน 2021

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 20 กรกฎาคม 2021
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าอาคาร TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าอาคาร TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 23 กุมภาพันธ์ 2021
1 2 3 5
ขอเชิญร่วมเข้าอบรม เรื่อง “ประสิทธิผลของโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีดต่อสมรรถภาพทางกายในมนุษย์  และประสิทธิผลของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากจิ้งหรีดที่พัฒนาได้ในหนูทดลองความดันเลือดสูง” วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ. ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 ชั้น 1  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!

ขอเชิญร่วมเข้าอบรม เรื่อง “ประสิทธิผลของโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีดต่อสมรรถภาพทางกายในมนุษย์ และประสิทธิผลของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากจิ้งหรีดที่พัฒนาได้ในหนูทดลองความดันเลือดสูง” วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ. ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!

27 กันยายน 2022
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีกับ นางสาวกนิษฐา พานทอง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบ โปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “น้ำบาดาล ยั่งยืน” จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีกับ นางสาวกนิษฐา พานทอง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบ โปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “น้ำบาดาล ยั่งยืน” จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

21 กันยายน 2022
หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️ หลักสูตร “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร” รุ่น 2

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️ หลักสูตร “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร” รุ่น 2

8 กันยายน 2022
หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️ หลักสูตร“การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร” รุ่น 2

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️ หลักสูตร“การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร” รุ่น 2

8 กันยายน 2022
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี  ที่ได้รับให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี ที่ได้รับให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

2 กันยายน 2022
ขอเชิญร่วมงาน วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญร่วมงาน วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 กันยายน 2022

31 สิงหาคม 2022

30 สิงหาคม 2022
ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ครบรอบ 38 ปี คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ครบรอบ 38 ปี คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 คณะเทคโนโลยี

25 สิงหาคม 2022
มาแล้ว รุ่น 2 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️ หลักสูตร “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร”

มาแล้ว รุ่น 2 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️ หลักสูตร “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร”

23 สิงหาคม 2022
มาแล้ว รุ่น 2 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️  “การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร”  (Agro-industral Management)

มาแล้ว รุ่น 2 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️ “การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร” (Agro-industral Management)

23 สิงหาคม 2022
คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมงานโฮมแฮงมอดินแดงแห่งความหลังและงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข 58 ปี แห่งความภูมิใจ

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมงานโฮมแฮงมอดินแดงแห่งความหลังและงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข 58 ปี แห่งความภูมิใจ

21 สิงหาคม 2022
ชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มข. และ มูลนิธิภักดี ธันวาชร มอบครุภัณฑ์ให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มข.

ชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มข. และ มูลนิธิภักดี ธันวาชร มอบครุภัณฑ์ให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มข.

21 สิงหาคม 2022
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะ ที่เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะ ที่เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564

16 สิงหาคม 2022
17 สิงหาคม 2565 นี้ พบกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 สิงหาคม 2565 นี้ พบกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 สิงหาคม 2022
1 2 3 6
ฉบับที่ 11 ปี 2564 ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2564

ฉบับที่ 11 ปี 2564 ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2564

By 5 พฤศจิกายน 2021
ฉบับที่ 10 ปี 2564 ประจำเดือน : ตุลาคม 2564

ฉบับที่ 10 ปี 2564 ประจำเดือน : ตุลาคม 2564

By 20 ตุลาคม 2021
ฉบับที่ 9 ปี 2564 ประจำเดือน : กันยายน 2564

ฉบับที่ 9 ปี 2564 ประจำเดือน : กันยายน 2564

By 20 ตุลาคม 2021
ฉบับที่ 8 ปี 2564 ประจำเดือน : สิงหาคม 2564

ฉบับที่ 8 ปี 2564 ประจำเดือน : สิงหาคม 2564

By 26 สิงหาคม 2021
ฉบับที่ 7 ปี 2564 ประจำเดือน : กรกฎาคม 2564

ฉบับที่ 7 ปี 2564 ประจำเดือน : กรกฎาคม 2564

By 24 สิงหาคม 2021
ฉบับที่ 6 ปี 2564 ประจำเดือน : มิถุนายน 2564

ฉบับที่ 6 ปี 2564 ประจำเดือน : มิถุนายน 2564

By 14 มิถุนายน 2021
ฉบับที่ 5 ปี 2564 ประจำเดือน : พฤษภาคม 2564

ฉบับที่ 5 ปี 2564 ประจำเดือน : พฤษภาคม 2564

By 14 มิถุนายน 2021
ฉบับที่ 4 ปี 2564 ประจำเดือน : เมษายน 2564

ฉบับที่ 4 ปี 2564 ประจำเดือน : เมษายน 2564

By 11 มิถุนายน 2021
ฉบับที่ 3 ปี 2564 ประจำเดือน : มีนาคม 2564

ฉบับที่ 3 ปี 2564 ประจำเดือน : มีนาคม 2564

By 29 มีนาคม 2021
ฉบับที่ 2 ปี 2564 ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2564

ฉบับที่ 2 ปี 2564 ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2564

By 25 กุมภาพันธ์ 2021
ฉบับที่ 1 ปี 2564 ประจำเดือน : มกราคม 2564

ฉบับที่ 1 ปี 2564 ประจำเดือน : มกราคม 2564

By 15 กุมภาพันธ์ 2021
ฉบับที่ 12 ปี 2563 ประจำเดือน : ธันวาคม 2563

ฉบับที่ 12 ปี 2563 ประจำเดือน : ธันวาคม 2563

By 18 มกราคม 2021
ฉบับที่ 11 ปี 2563 ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2563

ฉบับที่ 11 ปี 2563 ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2563

By 13 พฤศจิกายน 2020
ฉบับที่ 10 ปี 2563 ประจำเดือน : ตุลาคม 2563

ฉบับที่ 10 ปี 2563 ประจำเดือน : ตุลาคม 2563

By 16 ตุลาคม 2020
ฉบับที่ 9 ปี 2563 ประจำเดือน : กันยายน 2563

ฉบับที่ 9 ปี 2563 ประจำเดือน : กันยายน 2563

By 23 กันยายน 2020
วีดิทัศน์กิจกรรมรับปริญญา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

วีดิทัศน์กิจกรรมรับปริญญา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

By 14 ธันวาคม 2021
Landslide หรือ ดินถล่ม คืออะไร?

Landslide หรือ ดินถล่ม คืออะไร?

By 8 มิถุนายน 2021
มข.เปิดเวทีประลองออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

มข.เปิดเวทีประลองออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

By 20 สิงหาคม 2020
วีดีโอแนะนำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Introducing the Faculty of Technology, Khon Kaen University.

วีดีโอแนะนำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Introducing the Faculty of Technology, Khon Kaen University.

By 19 สิงหาคม 2020
ภาพกิจกรรม ปี 2562 และสวัสดีปีใหม่ 2563

ภาพกิจกรรม ปี 2562 และสวัสดีปีใหม่ 2563

By 17 มกราคม 2020
กิจกรรม TE HAPPY ครั้งที่ 8

กิจกรรม TE HAPPY ครั้งที่ 8

By 9 กรกฎาคม 2019
วีดีทัศน์กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562

วีดีทัศน์กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562

By 7 มกราคม 2019
สารเสริมอาหาร : แอนโทไซยานิน และใยอาหารละลายน้ำสกัดจากข้าว

สารเสริมอาหาร : แอนโทไซยานิน และใยอาหารละลายน้ำสกัดจากข้าว

By 4 ตุลาคม 2018
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

By 17 กันยายน 2018
TE Happy แห่งความสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

TE Happy แห่งความสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

By 17 สิงหาคม 2018
ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ -พรีไบโอติกชนิดใหม่ ต้านมะเร็งลำไส้

ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ -พรีไบโอติกชนิดใหม่ ต้านมะเร็งลำไส้

By 7 กุมภาพันธ์ 2018
TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 6

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 6

By 9 มกราคม 2017
TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 5

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 5

By 29 กรกฎาคม 2016
KM ครั้งที่ 3  ผูกพัน แบ่งปัน เรียนรู้

KM ครั้งที่ 3 ผูกพัน แบ่งปัน เรียนรู้

By 28 กรกฎาคม 2016
TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 4

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 4

By 1 มกราคม 2016
ติดต่อ สอบถาม