ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

.


ผลิตภัณฑ์จากข้าวทับทิมชุมแพ พัฒนาโดยคณะเทคโนโลยี ได้นำเสนอต่อกรมการข้าวและพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
ข่าวคณะเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์จากข้าวทับทิมชุมแพ พัฒนาโดยคณะเทคโนโลยี ได้นำเสนอต่อกรมการข้าวและพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

By 22 เมษายน 2021
อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานคณะเทคโนโลยี
ข่าวคณะเทคโนโลยี

อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานคณะเทคโนโลยี

By 16 เมษายน 2021
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงเห็ดสมาร์ทฟาร์ม (SMART FARMING) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 23 เมษายน 2564
ข่าวคณะเทคโนโลยี ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงเห็ดสมาร์ทฟาร์ม (SMART FARMING) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 23 เมษายน 2564

By 8 เมษายน 2021
ศูนย์การเรียนรู้อุตสาหกรรมการเกษตร (TE Outlet) คณะเทคโนโลยี มข. จัดอบรมการผลิตคราฟท์เบียร์จากข้าวทับทิมชุมแพ: Craft Brewing Workshop ครั้งที่ 1/2564
ข่าวคณะเทคโนโลยี

ศูนย์การเรียนรู้อุตสาหกรรมการเกษตร (TE Outlet) คณะเทคโนโลยี มข. จัดอบรมการผลิตคราฟท์เบียร์จากข้าวทับทิมชุมแพ: Craft Brewing Workshop ครั้งที่ 1/2564

By 8 เมษายน 2021
แนะแนวอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ข่าวการศึกษา

แนะแนวอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

By 2 เมษายน 2021
คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” สำหรับนักศึกษา
ข่าวการศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” สำหรับนักศึกษา

By 1 เมษายน 2021
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ออกกำลังจิตยุคโควิดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษา
ข่าวการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ออกกำลังจิตยุคโควิดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษา

By 25 มีนาคม 2021
คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Job Interview” สำหรับนักศึกษา
ข่าวการศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Job Interview” สำหรับนักศึกษา

By 23 มีนาคม 2021
คณะ​เทคโนโลยี​ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนา​หลักสูตร​ร่วมกับวิทยาลัย​นานาชาติ​ คณะวิทยาศาสตร์​ และอุทยาน​วิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น
ข่าวคณะเทคโนโลยี

คณะ​เทคโนโลยี​ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนา​หลักสูตร​ร่วมกับวิทยาลัย​นานาชาติ​ คณะวิทยาศาสตร์​ และอุทยาน​วิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น

By 18 มีนาคม 2021
เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง
ข่าวคณะเทคโนโลยี

เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง

By 17 มีนาคม 2021
1 2 3 24
แนะแนวอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ข่าวการศึกษา

แนะแนวอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

By 2 เมษายน 2021
คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” สำหรับนักศึกษา
ข่าวการศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” สำหรับนักศึกษา

By 1 เมษายน 2021
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ออกกำลังจิตยุคโควิดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษา
ข่าวการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ออกกำลังจิตยุคโควิดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษา

By 25 มีนาคม 2021
คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Job Interview” สำหรับนักศึกษา
ข่าวการศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Job Interview” สำหรับนักศึกษา

By 23 มีนาคม 2021
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม หัวข้อ “ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ” 
ข่าวการศึกษา

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม หัวข้อ “ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ” 

By 9 มีนาคม 2021
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม เรื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
ข่าวการศึกษา

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม เรื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

By 2 มีนาคม 2021
ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวดไอเดียนวัตกรรมสตาร์ทอัพ โครงการ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนธันวาคม 2563
ข่าวการศึกษา

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวดไอเดียนวัตกรรมสตาร์ทอัพ โครงการ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนธันวาคม 2563

By 2 กุมภาพันธ์ 2021
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์แบบ NATM ในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ  และการวิเคราะห์ Rock Slope  โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช
ข่าวการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์แบบ NATM ในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ และการวิเคราะห์ Rock Slope โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

By 23 พฤศจิกายน 2020
ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2563
ข่าวการศึกษา

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2563

By 17 พฤศจิกายน 2020
คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมภาษาเกาหลี เพิ่มศักยภาพภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้กับนักศึกษา
ข่าวการศึกษา

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมภาษาเกาหลี เพิ่มศักยภาพภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้กับนักศึกษา

By 4 พฤศจิกายน 2020
หลักสูตร​สาขาวิชา​เทคโนโลยี​การผลิต มข. จัดกิจกรรมให้นักศึกษา​เข้าเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้งคอร์ป จำกัด
ข่าวการศึกษา

หลักสูตร​สาขาวิชา​เทคโนโลยี​การผลิต มข. จัดกิจกรรมให้นักศึกษา​เข้าเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้งคอร์ป จำกัด

By 30 ตุลาคม 2020
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น
ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น

By 26 ตุลาคม 2020
พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวการศึกษา

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

By 21 ตุลาคม 2020
กีฬาฟุตบอลเทคโนคัพ ประจำปี 2563
ข่าวการศึกษา

กีฬาฟุตบอลเทคโนคัพ ประจำปี 2563

By 21 ตุลาคม 2020
อบรม Lean Automation for Industry 4.0 จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ข่าวการศึกษา

อบรม Lean Automation for Industry 4.0 จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

By 14 ตุลาคม 2020
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้า ภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุนการศึกษา/รับสมัคร

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้า ภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By 12 พฤศจิกายน 2020
ประกาศผลการสัมภาษณ์งาน ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา/รับสมัคร

ประกาศผลการสัมภาษณ์งาน ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By 30 ตุลาคม 2020
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าสัมภาษณ์งานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา/รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าสัมภาษณ์งานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By 29 ตุลาคม 2020
ประกาศ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์การหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี มข. จำนวน 1 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา/รับสมัคร

ประกาศ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์การหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี มข. จำนวน 1 อัตรา

By 14 ตุลาคม 2020
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้า ภายในบริเวณโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา/รับสมัคร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้า ภายในบริเวณโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By 7 ตุลาคม 2020
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนการศึกษา/รับสมัคร

ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

By 30 มิถุนายน 2020
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา/รับสมัคร

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

By 30 มกราคม 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2562
ทุนการศึกษา/รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2562

By 22 มกราคม 2020
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
ทุนการศึกษา/รับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

By 23 ธันวาคม 2019
ทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ  ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพลธ์
ทุนการศึกษา/รับสมัคร

ทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพลธ์

By 30 กันยายน 2019
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าอาคาร TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าอาคาร TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 23 กุมภาพันธ์ 2021
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 1 กุมภาพันธ์ 2021
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภบาลอาคาร TE01-TE06  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภบาลอาคาร TE01-TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 12 มกราคม 2021
ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการการเรียนรู้และประยุกต์ด้านการถ่ายเทความร้อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการการเรียนรู้และประยุกต์ด้านการถ่ายเทความร้อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 29 ธันวาคม 2020
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 17 ธันวาคม 2020
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 15 ธันวาคม 2020
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ สำหรับงานภูมิสารสนเทศ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ สำหรับงานภูมิสารสนเทศ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 15 ธันวาคม 2020
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 15 ธันวาคม 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 30 พฤศจิกายน 2020
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ชุดเครื่องทือจาร์เทสต์พร้อมเครื่องวัดความขุ่น และชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ชุดเครื่องทือจาร์เทสต์พร้อมเครื่องวัดความขุ่น และชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 24 พฤศจิกายน 2020
1 2 3 5
ฉบับที่ 3 ปี 2564 ประจำเดือน : มีนาคม 2564
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 3 ปี 2564 ประจำเดือน : มีนาคม 2564

By 29 มีนาคม 2021
ฉบับที่ 2 ปี 2564 ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2564
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 2 ปี 2564 ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2564

By 25 กุมภาพันธ์ 2021
ฉบับที่ 1 ปี 2564 ประจำเดือน : มกราคม 2564
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 1 ปี 2564 ประจำเดือน : มกราคม 2564

By 15 กุมภาพันธ์ 2021
ฉบับที่ 12 ปี 2563 ประจำเดือน : ธันวาคม 2563
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 12 ปี 2563 ประจำเดือน : ธันวาคม 2563

By 18 มกราคม 2021
ฉบับที่ 11 ปี 2563 ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2563
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 11 ปี 2563 ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2563

By 13 พฤศจิกายน 2020
ฉบับที่ 10 ปี 2563 ประจำเดือน : ตุลาคม 2563
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 10 ปี 2563 ประจำเดือน : ตุลาคม 2563

By 16 ตุลาคม 2020
ฉบับที่ 9 ปี 2563 ประจำเดือน : กันยายน 2563
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 9 ปี 2563 ประจำเดือน : กันยายน 2563

By 23 กันยายน 2020
ฉบับที่ 8 ปี 2563 ประจำเดือน : สิงหาคม 2563
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 8 ปี 2563 ประจำเดือน : สิงหาคม 2563

By 17 สิงหาคม 2020
ฉบับที่ 6 ปี 2563 ประจำเดือน : มิถุนายน 2563
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 6 ปี 2563 ประจำเดือน : มิถุนายน 2563

By 18 มิถุนายน 2020
ฉบับที่ 5 ปี 2563 ประจำเดือน : พฤษภาคม 2563
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 5 ปี 2563 ประจำเดือน : พฤษภาคม 2563

By 18 พฤษภาคม 2020
ฉบับที่ 4 ปี 2563 ประจำเดือน : เมษายน 2563
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 4 ปี 2563 ประจำเดือน : เมษายน 2563

By 17 เมษายน 2020
ฉบับที่ 3 ปี 2563 ประจำเดือน : มีนาคม 2563
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 3 ปี 2563 ประจำเดือน : มีนาคม 2563

By 23 มีนาคม 2020
วีดิทัศน์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
วีดีโอ

วีดิทัศน์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

By 21 กันยายน 2020
วีดีโอแนะนำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Introducing the Faculty of Technology, Khon Kaen University.
ข่าวประชาสัมพันธ์ วีดีโอ

วีดีโอแนะนำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Introducing the Faculty of Technology, Khon Kaen University.

By 19 สิงหาคม 2020
ภาพกิจกรรม ปี 2562 และสวัสดีปีใหม่ 2563
วีดีโอ

ภาพกิจกรรม ปี 2562 และสวัสดีปีใหม่ 2563

By 17 มกราคม 2020
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
วีดีโอ

เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

By 12 กันยายน 2019
กิจกรรม TE HAPPY ครั้งที่ 8
วีดีโอ

กิจกรรม TE HAPPY ครั้งที่ 8

By 9 กรกฎาคม 2019
มข.เปิดเวทีประลองออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก
วีดีโอ

มข.เปิดเวทีประลองออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

By 13 กุมภาพันธ์ 2019
วีดีทัศน์กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562
วีดีโอ

วีดีทัศน์กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562

By 7 มกราคม 2019
สารเสริมอาหาร : แอนโทไซยานิน และใยอาหารละลายน้ำสกัดจากข้าว
วีดีโอ

สารเสริมอาหาร : แอนโทไซยานิน และใยอาหารละลายน้ำสกัดจากข้าว

By 4 ตุลาคม 2018
งานเกษียณอายาราชการ คุณปัญญา แสนชัย
วีดีโอ

งานเกษียณอายาราชการ คุณปัญญา แสนชัย

By 17 กันยายน 2018
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
วีดีโอ

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

By 17 กันยายน 2018
TE Happy แห่งความสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
วีดีโอ

TE Happy แห่งความสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

By 17 สิงหาคม 2018
ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ -พรีไบโอติกชนิดใหม่ ต้านมะเร็งลำไส้
วีดีโอ

ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ -พรีไบโอติกชนิดใหม่ ต้านมะเร็งลำไส้

By 7 กุมภาพันธ์ 2018
วีทีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
วีดีโอ

วีทีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

By 20 กันยายน 2017
TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 6
วีดีโอ

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 6

By 9 มกราคม 2017
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
วีดีโอ

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

By 22 กันยายน 2016
Message us