สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีฝึกภาคสนาม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-25 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาการฝึกภาคสนาม 2 (Field Work II)

   

 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีฝึกภาคสนาม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-25 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาการฝึกภาคสนาม 2 (Field Work II) โดยมี ดร. ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ อาจารย์ผู้ประสานงานนรายวิชา ร่วมด้วย ดร. พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง, ดร. วิมล สุขพลำ และคุณสาคร แสงชมภู ร่วมออกสนามในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ ผศ. เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ผศ. วินิจ ยังมี กรรมการมูลนิธิภักดี ธันวารชร และคุณสุรัตน์ โชคเฉลิม(ศิษย์เก่ารุ่น 12) ผู้บริหารบริษัททรูสโตน จำกัด ได้เข้าเยี่ยม ให้ข้อคิด ส่งต่อประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาซึ่งการจัดการเรียน การสอนครั้งนี้มูลนิธิภักดี ธันวารชร และ ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข. สนับสนุนงบประมาณการออกสนาม จำนวน 25,000 บาท  ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีขอขอบพระคุณ มา ณโอกาสนี้ 

 

ติดต่อ สอบถาม