ขอเชิญอาจารย์คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ แนวทางการจัดทำ มคอ.3 (CLOs) ตามรูปแบบ AUN-QA วันที่ 31 พฤศภาคม 2567 เวลา 09.30 -12.00 น. 📌 ณ ห้องสัมมนา 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

  ขอเชิญอาจารย์คณะเทคโนโลยีทุกท่าน เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ แนวทางการจัดทำ มคอ.3 (CLOs) ตามรูปแบบ AUN-QA วิทยากร : ผศ.นุศรา สุระโครต และ รศ.ดร. จันทิมา ภูงามเงิน ในวันที่ 31 พฤศภาคม 2567 เวลา 09.30 -12.00 น.  ณ ห้องสัมมนา 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น >> ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

กำหนดการกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองทุกท่าน TE รุ่นที่  43 เข้าสู่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กิจกรรม นัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคาร TE.06    กรณีนักศึกษามากับผู้ปกครอง การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ >>> ดูกำหนดนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี     กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 2 อาคาร TE 06    การแต่งกาย […]

ขอเชิญร่วมงาน 40 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น “Shaping the Next Chapter of TE-KKU” กับการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ร่วมกับวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2567 นี้ ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ขอเชิญร่วมงาน 40 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมงาน 40 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น “Shaping the Next Chapter of TE-KKU” กับการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ร่วมกับวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2567 นี้ ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมชื่นชมยินดีกับก้าวย่างของคณะเทคโนโลยี กับพิธีมอบรางวัลศรีเฟื่องฟ้า การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “weather & Climate change – ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการทรัพยากรแห่งอนาคต” การเสวนาวิชาการ “Shaping the Next Chapter of TE-KKU” การบรรยายมุมมองวิจัยของคณะฯ รวมทั้งกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวเทคโนฯ มข. ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเร็ว ๆ นี้ ได้ทาง Website: […]

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมบุคลากร เข้าสู่ตำแหน่งที่สู่ขึ้น วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมบุคลากร เข้าสู่ตำแหน่งที่สู่ขึ้น วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย Thailand – PSF แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสัมมนา 2 (ตึก TE06 ชั้น 2 )

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย Thailand – PSF แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสัมมนา 2 (ตึก TE06 ชั้น 2 )

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร เนื่องในโอกาส ได้รับคัดเลือกจาก The Royal Academy of Engineering, London UK ให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Leaders Innovation Fellowships Global 2024

  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร เนื่องในโอกาส ได้รับคัดเลือกจาก The Royal Academy of Engineering, London UK ให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Leaders Innovation Fellowships Global 2024 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ให้เข้ารับการอบรมจาก Oxentia (Oxford’s Global Innovation Consultancy) เพื่อสร้างและวางแผนการพัฒนาธุรกิจ การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2567 – 14 กรกฎาคม 2567 ณ ประเทศสหราชอาณาจักร      

1 2 19