หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

Bachelor’s Degree

หลักสูตรปริญญาโท

Master’s Degree

หลักสูตรปริญญาเอก

Doctor of Philosophy

หลักสูตรนานาชาติ

International Programs

36 ปีแห่งความภูมิใจ

มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำของเอเชีย
ในการผลิตนักเทคโนโลยีและผลงานทางเทคโนโลยี

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์จัดการประชุมหัวข้อการพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารมูลค่าเพิ่มจากชีวมวลทางการเกษตร

การเข้าการศึกษา

สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

สำหรับนักศึกษา

Student Portal

สำหรับบุคลากร

Personnel Portal

ระบบสารสนเทศ

Information system

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วีดีทัศน์

ลิงก์สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามเราได้ที่

ติดต่อ สอบถาม