หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

BACHELOR DEGREE

หลักสูตรปริญญาโท

MASTER DEGREE

หลักสูตรปริญญาเอก

Doctoral Degree

หลักสูตรนานาชาติ

International Programs

36 ปีแห่งความภูมิใจ

มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำของเอเชีย
ในการผลิตนักเทคโนโลยีและผลงานทางเทคโนโลยี

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kaen Geopark) กับทางอบจ.ขอนแก่นและสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีของจังหวัด

การเข้าการศึกษา

สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
previous arrow
next arrow
Slider

สำหรับนักศึกษา

Student Portal

สำหรับบุคลากร

Personnel Portal

ระบบสารสนเทศ

Information system

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลิงก์สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามเราได้ที่

ติดต่อ สอบถาม