ประกวดราคาชื้อเครื่องทอดสูญญากาศขนาด 20 ลิตร

 

ประกวดราคาชื้อเครื่องทอดสูญญากาศขนาด 20 ลิตร (e-bldding) จำนวน 1 ชุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม