ติดต่อสอบถาม

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์  0-4320 2403 ภายใน 44600  โทรสาร 0-4334-3182

 E-mail : Te@kku.ac.th   Web site : te.kku.ac.th

Facebook: TechnologyKKU

.

 

แผนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น