ติดต่อสอบถาม

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์  0-4320 2403
ภายใน 44600  
โทรสาร 0-4334-3182
e-mail : pratte@kku.ac.th

ติดตามเราได้ช่องทาง


ติดต่อ สอบถาม