ติดต่อสอบถาม

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์  043 009 700 ภายใน 44600  
โทรสาร 043 343 182

ช่องทางติดตามเราเพิ่มเติม