ติดต่อสอบถาม

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์  0-4320 2403 ภายใน 44600  โทรสาร 0-4334-3182

E-mail : patthu@kku.ac.th

Web site : te.kku.ac.th

Facebook: TechnologyKKU