ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

ข่าวคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 45 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 45 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี ร่วมปลูกป่า ในโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

คณะเทคโนโลยี ร่วมปลูกป่า ในโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

มูลนิธิภักดี ธันวารชร มอบทุนสนับสนุนการออกสนามของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

มูลนิธิภักดี ธันวารชร มอบทุนสนับสนุนการออกสนามของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมการเสวนารูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการแปรรูปด้วยความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมการเสวนารูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการแปรรูปด้วยความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร”

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารสิริคุณากร

คณะเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารสิริคุณากร

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานการสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานการสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

นักศึกษานานาชาติ เข้าพบคณบดีคณะเทคโนโลยี เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์

นักศึกษานานาชาติ เข้าพบคณบดีคณะเทคโนโลยี เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมเล่าเรื่อง “ความคาดหวังและทักษะที่ต้องการในการทำงานของบัณฑิต”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมเล่าเรื่อง “ความคาดหวังและทักษะที่ต้องการในการทำงานของบัณฑิต”

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คว้ารางวัลจาก NESP Innovation Award 2023

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คว้ารางวัลจาก NESP Innovation Award 2023

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน Creative Food for Sustainability

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน Creative Food for Sustainability

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานไพรด์พาเหรด ISAANPRIDE2023 สิทธิความเท่าเทียมทางเพศ

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานไพรด์พาเหรด ISAANPRIDE2023 สิทธิความเท่าเทียมทางเพศ

งานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมการนำเสนอแผนยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

งานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมการนำเสนอแผนยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

1 2 3 4 5 6 43

ข่าวการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ในรูปแบบออนไลน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ในรูปแบบออนไลน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม ในหัวข้อ วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาของสาขาวิชา ฯ รูปแบบออนไลน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม ในหัวข้อ วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาของสาขาวิชา ฯ รูปแบบออนไลน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมนิเทศฝึกงาน (Zoom Meetings) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมนิเทศฝึกงาน (Zoom Meetings) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ

6 เหรียญทองแดง จากผู้แทนศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการแข่งขันระดับชาติวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ณ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 เหรียญทองแดง จากผู้แทนศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการแข่งขันระดับชาติวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ณ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีฝึกภาคสนาม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-25 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาการฝึกภาคสนาม 2 (Field Work II)

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีฝึกภาคสนาม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-25 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาการฝึกภาคสนาม 2 (Field Work II)

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมแข่งขันในงาน APEC Regional Youth Symposium กับแนวความคิด BCG เพื่อการพัฒนาภูมิภาค

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมแข่งขันในงาน APEC Regional Youth Symposium กับแนวความคิด BCG เพื่อการพัฒนาภูมิภาค

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข.และมูลนิธิภักดี ธันวารชร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข.และมูลนิธิภักดี ธันวารชร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564

จบลงแล้วกับกิจกรรม ค่าย 2 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จบลงแล้วกับกิจกรรม ค่าย 2 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข จัดกิจกรรม “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข จัดกิจกรรม “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมในหัวข้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด มหาชน จังหวัดขอนแก่น (Zoom Meetings) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 71 คน

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมในหัวข้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด มหาชน จังหวัดขอนแก่น (Zoom Meetings) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 71 คน

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมในหัวข้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทอธิมาตร จำกัด

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมในหัวข้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทอธิมาตร จำกัด

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม เรื่อง เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 4 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม เรื่อง เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 4 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ออกกำลังจิตเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา (Zoom Meetings) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ออกกำลังจิตเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา (Zoom Meetings) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีได้จัดพิธีเปิดค่าย 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีได้จัดพิธีเปิดค่าย 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 2 3 4 5 6 10

ข่าวรับสมัคร/ทุนการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ ป.ตรี-เอก เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น Short-stay Short-visit (SSSV) Program ณ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 และเปลี่ยนแปลงวันที่รายงานตัว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น Short-stay Short-visit (SSSV) Program ณ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 และเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2560

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตระบบทำความเย็นแบบอัดไอ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตระบบทำความเย็นแบบอัดไอ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเส้นใยในอาหาร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเส้นใยในอาหาร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง การเรืองแสง การเปล่งแสงในไมโครเพลทและคิวเรท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง การเรืองแสง การเปล่งแสงในไมโครเพลทและคิวเรท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกวดราคาซื้อแก๊สโครมาโทรกราฟี่ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกวดราคาซื้อแก๊สโครมาโทรกราฟี่ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมและปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมและปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบวิเคราะห์สารพันธุกรรมและปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในสภาพจริง จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบวิเคราะห์สารพันธุกรรมและปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในสภาพจริง จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อแก๊สโครมาโทรกราฟี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อแก๊สโครมาโทรกราฟี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคณะเทคโนโลยี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคณะเทคโนโลยี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องเรียน อาคาร TE 06

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องเรียน อาคาร TE 06

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการห้องประชุมสำนักงานคณเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการห้องประชุมสำนักงานคณเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีที่ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีที่ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลอาหารนานาชาติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น TE KKU Internationl Food Festival 2023

ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลอาหารนานาชาติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น TE KKU Internationl Food Festival 2023

ประกาศคณะเทคโนโลยี   เรื่อง  ผลการสอบข้อเขียน คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางสอบกลางภาค และเลขที่นั่งสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางสอบกลางภาค และเลขที่นั่งสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาภาคปลาย 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาภาคปลาย 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง ที่ได้รับ “รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565”  โดย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง ที่ได้รับ “รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565”  โดย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยี มข.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยี มข.

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ที่ได้รับรางวัล  “รางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565”  สาขาครูสอนดีเด่น จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย (โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ที่ได้รับรางวัล  “รางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565”  สาขาครูสอนดีเด่น จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย (โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน)

วีดีทัศน์ ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

วีดีทัศน์ ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “แนะนำสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-20.00 น.

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “แนะนำสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-20.00 น.

กำหนดการจัดกิจกรรม สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี การเตรียมการบัณฑิตคณะเทคโนโลยีเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 วันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

กำหนดการจัดกิจกรรม สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี การเตรียมการบัณฑิตคณะเทคโนโลยีเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 วันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัล “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น  ประจำปี 2565” 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัล “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น  ประจำปี 2565” 

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สังกัดคณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สังกัดคณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566

1 2 3 4 5 6 10

รายงานประจำเดือน

วีดีทัศน์