ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร TE 06 เฟส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร TE 06 เฟส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

announcete1-65

 

 

 

โหลดไฟล์ >> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร TE 06 เฟส 2

 

 

ติดต่อ สอบถาม