ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.00 – 12.00 น. “ไคเซนเพื่อการลดต้นทุน”

เวลา 13.00 – 16.00 น. “ทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

แจ้งความประสงค์ได้ที่  ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

>> https://kku.world/6fxm5