รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น Short-stay Short-visit (SSSV) Program ณ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 และเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น Short-stay Short-visit (SSSV) Program

ณ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 และเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์