ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ TE02 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ TE02 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 

[pdf-embedder url=”http://te.kku.ac.th/wp-content/uploads/2022/05/announce-te-3-2565.pdf”]

 

โหลด >> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ TE02 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 

ติดต่อ สอบถาม