ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ ชุดอ่านเครื่องอ่านปฎิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดวัดได้หลายรูปแบบ จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ ชุดอ่านเครื่องอ่านปฎิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดวัดได้หลายรูปแบบ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 1,498,000  บาท

 

ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม>>>ชุดอ่านเครื่องอ่านปฎิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดวัดได้หลายรูปแบบ จำนวน 1 ชุด

[pdf-embedder url=”http://te.kku.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/plan1.pdf” title=”plan(1)”]