ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชื่อ โครงการ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

  1. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิต่ำแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 600,000 บาท
  2. ชุดเครื่องปั่นเวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิต่ำแบบตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด  งบประมาณ 2,280,000 บาท

 

ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม>>> โครงการ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

 

[pdf-embedder url=”http://te.kku.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/plan.pdf”]