ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ทล.1/2565 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของคณะเทคโนโลยี

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ทล.1/2565

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของคณะเทคโนโลยี

โหลดไฟล์ >> ประกาศ เลขที่ ทล.1/2565

โหลดไฟล์ >> รายการขายทอดตลาด

[pdf-embedder url=”http://te.kku.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/ประกาศ.pdf”]

 

 

รายการขายทอดตลาด

[pdf-embedder url=”http://te.kku.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/รายการขายทอดตลาด.pdf”]