ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

ข่าวคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU)

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือ คณะเทคโนโลยี มข. ติวเข้มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ยกระดับมะม่วงอีสานสู่สู่สินค้าแปรรูป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือ คณะเทคโนโลยี มข. ติวเข้มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ยกระดับมะม่วงอีสานสู่สู่สินค้าแปรรูป

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง ผู้ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก World’s Top 2% Scientists 2022

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง ผู้ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก World’s Top 2% Scientists 2022

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีร่วมโครงการสัมมนาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีร่วมโครงการสัมมนาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อค้นหาแนวทางขับเคลื่อน CIGUS Model ระยะที่ 1

คณะเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อค้นหาแนวทางขับเคลื่อน CIGUS Model ระยะที่ 1

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2566

รศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Asian Conference on Lactic Acid Bacteria ครั้งที่ 12” ณ รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

รศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Asian Conference on Lactic Acid Bacteria ครั้งที่ 12” ณ รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

คณะเทคโนโลยีมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะเทคโนโลยีมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน และร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน และร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดกิจกรรม ดูโรงงานผ่านระบบออนไลน์  Zoom Meetings แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดกิจกรรม ดูโรงงานผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4

 คณบดีคณะเทคโนโลยี  ร่วมเป็นวิทยากร  “อบรมครูหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอนและสมาธิเพื่อพัฒนาจิต”  ของโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

 คณบดีคณะเทคโนโลยี  ร่วมเป็นวิทยากร “อบรมครูหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอนและสมาธิเพื่อพัฒนาจิต”  ของโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมโครงการ “การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมโครงการ “การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ให้กับนักศึกษา

1 7 8 9 10 11 37

ข่าวการศึกษา

ข่าวรับสมัคร/ทุนการศึกษา

ข่าวประกวดราคา

รายงานประจำเดือน

วีดีทัศน์

ติดต่อ สอบถาม