ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

ข่าวคณะเทคโนโลยี

คณบดีเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี “ธรรมสัญจร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี “ธรรมสัญจร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมจัดเตรียมวิทยากรด้านสมาธิเพื่อดูแลการทำวิทิสาสมาธิ ให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมจัดเตรียมวิทยากรด้านสมาธิเพื่อดูแลการทำวิทิสาสมาธิ ให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ

คณะเทคโนโลยี มข.  เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมปรึกษาหารือกับรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับเครื่องฆ่าเชื้อ UVC-OZONE ในผลิตภัณฑ์อาหาร

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมปรึกษาหารือกับรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับเครื่องฆ่าเชื้อ UVC-OZONE ในผลิตภัณฑ์อาหาร

คณะเทคโนโลยี มข. สัมมนายกเครื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม พร้อมก้าวสู่ความเป็น “องค์กรชั้นนำในการผลิตนักเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อสังคม”

คณะเทคโนโลยี มข. สัมมนายกเครื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม พร้อมก้าวสู่ความเป็น “องค์กรชั้นนำในการผลิตนักเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อสังคม”

คณะเทคโนโลยี มข. ประชุมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะเทคโนโลยี ปี 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ประชุมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะเทคโนโลยี ปี 2566

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงาน Food Technology Events by Informa Markets ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัด ขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงาน Food Technology Events by Informa Markets ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัด ขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศ

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศ

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานพิธีเปิดและการแข่งขัน “KKU Women’s Volleyball Challenge 2023”

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานพิธีเปิดและการแข่งขัน “KKU Women’s Volleyball Challenge 2023”

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข. วันคล้ายสถาปนา 34 ปี

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข. วันคล้ายสถาปนา 34 ปี

บุคลากรจากหน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “KKU PR งาน เรา มัน ดี งาน เรา มัน เด็ด” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคลากรจากหน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “KKU PR งาน เรา มัน ดี งาน เรา มัน เด็ด” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษานานาชาติคณะเทคโนโลยี เยี่ยมชม “มีกินฟาร์ม” พร้อมด้วยกิจกรรม Farewell Dinner

นักศึกษานานาชาติคณะเทคโนโลยี เยี่ยมชม “มีกินฟาร์ม” พร้อมด้วยกิจกรรม Farewell Dinner

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.งานวันคล้ายสถาปนา 37 ปี

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.งานวันคล้ายสถาปนา 37 ปี

นวัตกรรม “อาหารเพียวเร่โฮลมีลนุ่มพร้อมทาน สำหรับผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ” โดยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผงาดคว้ารางวัล Silver Medal บนเวทีระดับโลก

นวัตกรรม “อาหารเพียวเร่โฮลมีลนุ่มพร้อมทาน สำหรับผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ” โดยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผงาดคว้ารางวัล Silver Medal บนเวทีระดับโลก

คณะเทคโนโลยี ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 7 8 9 10 11 45

ข่าวการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจโลก” ให้กับนักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจโลก” ให้กับนักศึกษา

บริษัท Mitsui Oil Exploration จำกัด (MOECO) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริษัท Mitsui Oil Exploration จำกัด (MOECO) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล Young Scientists Award จากงานประชุมวิชาการ TSB 2019

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล Young Scientists Award จากงานประชุมวิชาการ TSB 2019

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ

แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมกีฬาฟุตบอลเฟื่องฟ้าคัพ (Techno Cup) ปี พ.ศ. 2562

กิจกรรมกีฬาฟุตบอลเฟื่องฟ้าคัพ (Techno Cup) ปี พ.ศ. 2562

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีมนักศึกษาเทคโนโลยีธรณีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวด Asia Open Data Challenge

ทีมนักศึกษาเทคโนโลยีธรณีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวด Asia Open Data Challenge

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รุ่นที่ 31 ได้มอบพัดลมตั้งพื้น

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รุ่นที่ 31 ได้มอบพัดลมตั้งพื้น

คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรม Open House แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนสถาบันกวดวิชา BeWise Academy

คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรม Open House แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนสถาบันกวดวิชา BeWise Academy

Bye’ Nior สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Bye’ Nior สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

1 7 8 9 10

ข่าวรับสมัคร/ทุนการศึกษา

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณปรีชา สายทอง ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่นที่ 13 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

คณะเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณปรีชา สายทอง ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่นที่ 13 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

คณะเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณตรีทิพย์ ศุภสุนทรกุล ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่นที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณตรีทิพย์ ศุภสุนทรกุล ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่นที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กระทรวงอุตสาหกรรม

ส่งความปราถนาดีจากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่งความปราถนาดีจากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณอรอุมา สุ่มมาตย์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่นที่ 14 และศิษย์เก่า​สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี รุ่นที่ 20 (G20)

คณะเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณอรอุมา สุ่มมาตย์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่นที่ 14 และศิษย์เก่า​สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี รุ่นที่ 20 (G20)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุพัฒน์ เลาระวัตร ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่น 7 เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุพัฒน์ เลาระวัตร ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่น 7 เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการจัดกิจกรรมการเตรียมการบัณฑิตคณะเทคโนโลยีเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 วันที่ 9-13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กำหนดการจัดกิจกรรมการเตรียมการบัณฑิตคณะเทคโนโลยีเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 วันที่ 9-13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Review article Volatile Fatty Acid Production from Organic Waste with the Emphasis on Membrane-Based Recovery

Review article Volatile Fatty Acid Production from Organic Waste with the Emphasis on Membrane-Based Recovery

ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2564 เข้ากรอกข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ตาม QR Code ที่แนบ

ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2564 เข้ากรอกข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ตาม QR Code ที่แนบ

ขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมนาและฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อการบริหารการเงินสำหรับธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ (ฉบับเจ้าของธุรกิจ) และการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอาลีบาบา โดยคุณธนบดี พรหมสุข ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ช้างทองคำ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมนาและฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อการบริหารการเงินสำหรับธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ (ฉบับเจ้าของธุรกิจ) และการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอาลีบาบา โดยคุณธนบดี พรหมสุข ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ช้างทองคำ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

คณบดีและทีมผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี เข้าสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

คณบดีและทีมผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี เข้าสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

กำหนดการจัดกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564

กำหนดการจัดกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศสัมภาษณ์ทุน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ประกาศสัมภาษณ์ทุน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสร้างเสริมจิตสาธารณะ ในโอกาสครบรอบ 37 ปี คณะเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสร้างเสริมจิตสาธารณะ ในโอกาสครบรอบ 37 ปี คณะเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ขอเชิญอบรม บัณฑิตพันธ์ุใหม่ “หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industrial Management)”

ขอเชิญอบรม บัณฑิตพันธ์ุใหม่ “หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industrial Management)”

1 7 8 9 10 11

รายงานประจำเดือน

วีดีทัศน์