ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567

 

 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรคณะเทคโนโลยี

ที่ได้รับทุนสนับสนุน โครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567

 

 

 

โหลด >>  ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567