สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์แบบ NATM ในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ และการวิเคราะห์ Rock Slope โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

         

 

             ดร.วิมล สุขพลำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีโดยโครงการนี้มีส่วนงานก่อสร้างทางอุโมงค์โดยบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในดำเนินงานด้านธรณีเทคนิค ที่เน้นงานขุดระเบิดหิน และงานก่อสร้างอุโมงค์ในหินแข็ง งานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ งานระเบิดเหมืองหินสำหรับถมเขื่อน งานถมบดอัดเขื่อนแควน้อย งานอาคารควบคุมและห้องสำหรับงานบำรุงรักษา และงานเสริมเสถียรภาพทางลาดด้วยวิธีร๊อคโบลท์และคอนกรีตพ่น รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะด้านธรณีวิทยาอื่นๆ ในการนี้ทางคณะนักศึกษาได้รับการต้อนรับและแนะนำความรู้จากนักธรณีวิทยาของทางบริษัท ซึ่งได้อธิบาย แนวทางการขุดเจาะอุโมงค์ ในชั้นหินแบบ New Austrian tunnelling method (NATM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการขุดเจาะแบบสมัยใหม่ที่ทางบริษัทได้นำมาประยุกต์ใช้งานในประเทศไทย นอกจากนี้ ทางคณะนักศึกษายังได้เข้าเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ Rock Slope สำหรับงานก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช จากทางบริษัท โกบอล โปรสเปคเตอร์ แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณอนุวัฒน์ กาญจนโภคิน รองประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี รุ่นที่ 21 ซึ่งได้ให้เกียรติมาบรรยายความรู้ให้นักศึกษารุ่นน้องในครั้งนี้ สำหรับการเข้าสำรวจเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งสองแห่งนี้ได้สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางธรณีวิศวกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างจริงและยังเป็นการพัฒนาประสบการณ์ด้านการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อการทำงานจริงต่อไปในอนาคต