ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2563

   

 

          ด้วย Innovation Hub มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup เพื่อเฟ้นหาไอเดียสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ โดยกำหนดโจทย์ให้ผู้เข้าแข่งขันได้นำเสนอผลงานที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ Solution ที่สามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้จริง สำหรับโจทย์ปัญหาทางผู้จัดงานจะได้มีการกำหนดให้ทุกเดือน เพื่อสร้างความหลากหลายในประเด็นแง่คิดของการสร้างผลงาน โดยหัวข้อประจำเดือนตุลาคม คือ “ดัน Street Food ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก” ในการนี้ ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ประกอบด้วย นายวัฒนา สุขบิดา, นส.ศรัญญา ภัทรกิจจานุรักษ์, นส.ภัทชฎา เกษจันทร์, นส.ฉัตรลดา เกาทัณฑ์ และนาย อนุชิต ปานกลาง ได้นำเสนอแนวคิด ผ่านคลิปวีดิโอสร้างสรรค์แนะนำกลุ่มร้านค้าอาหาร Street Food ตลาดนัดหอกาญจนาภิเษก ให้มีโอกาสเป็นที่รู้จักและนิยมสำหรับผู้บริโภคในวงกว้าง ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับคัดเลือกเป็นผลงานชนะเลิศอันดับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2563 และได้รับรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บ. ทางคณะเทคโนโลยีจึงขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้