ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

 
 
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
 
🗓 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 -11.30 น.
📍ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 2 ตึก TE06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น