คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนจากชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. และ ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมใน พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรมและคณะผู้แทนศิษย์เก่า นำโดย คุณกมลาสน์  สิทธิสาร ผู้จัดการอาวุโสแผนก Supply Planning บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคตริค จำกัด ประธานชมรมฯ, ศิษย์เก่า Production Tech รุ่นที่ 1, คุณณัฐชนก เศรษฐ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานรับเลี้ยงเด็กไอคิวเนอสเซอรี่, Production Tech รุ่นที่ 3 และ คุณเลิศลักษณ์ ยิ่งสุขวัฒนา Assistant manager, Procurement & Production control Department บริษัท Panasonic Manufacturing (Thailand) จำกัด, Production Tech รุ่นที่ 5 ได้มอบทุนการศึกษากับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 5 คน ทุนละ 12,000 บาท ให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสาวอรทัย หงษ์จันทร์, นางสาวเมธาพร คำแหงพล, นางสาวจิตภินันท์ รมยะธนิตศักดิ์, นางสาวอาธิติยา การดี และ นางสาวการญา ไตรยางค์ ทางคณะเทคโนโลยี มข. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับทางชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม ในความเมตตาและน้ำใจ ที่ให้โอกาสกับนักศึกษาของสาขาวิชาฯ ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา และช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในเรื่องทุนการศึกษาครั้งนี้