ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 1 ธันวาคม 2566 

ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ อาคาร TE 06 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น