ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวดไอเดียนวัตกรรมสตาร์ทอัพ โครงการ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนธันวาคม 2563

 

             Innovation Hub มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันกับธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup เพื่อมุ่งหาไอเดียสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยไปประกวดต่อในระดับประเทศ เพื่อการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ โดยกำหนดโจทย์ปัญหาเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันหาคำตอบเป็นประจำทุกเดือน สำหรับหัวข้อประจำเดือนธันวาคม คือ “Inspriration จากธุรกิจครอบครัว สานต่อ เป็นเจ้าสัววัยเยาว์ ” ในการนี้ ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ประกอบด้วย นางสาวภัทชฎา เกษจันทร์, นางสาวอธิชา พุ่มภู่ศรี, นางสาวศรัญญา ภัธรกิจจานุรักษ์, นางสาวปาริชาติ งามแพง และนางสาวกนกวรรณ คงทน ได้นำเสนอแนวคิดกล่องขนมไทย ที่บรรจุวัตถุดิบในการทำขนมภายในกล่อง ร่วมกับใช้กระบวนการแปรรูปทางเทคโนโลยีการอาหารเพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการทำขนมไทยรับประทานเองแต่ไม่ต้องการออกไปหาซื้อวัตถุดิบ โดยได้นำเสนอผ่านคลิปวีดิโอสั้นขนาดความยาวประมาณ 3 นาที ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับคัดเลือกเป็นผลงานชนะเลิศอันดับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2563 พร้อมได้รับรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บ. คณะเทคโนโลยีจึงขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้