ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

ข่าวคณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร ในหัวข้อ ‘optional teaching paradigm’

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร ในหัวข้อ ‘optional teaching paradigm’

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะทีมผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน the MRC River Monitoring Technology Competition 2023

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะทีมผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน the MRC River Monitoring Technology Competition 2023

คณะเทคโนโลยี มข. น้อมถวายการตอนรับพระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผศ.ดร. พระอาจารย์วิทยากร บรรยายในเรื่อง ธรรมะเพื่อการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข

คณะเทคโนโลยี มข. น้อมถวายการตอนรับพระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผศ.ดร. พระอาจารย์วิทยากร บรรยายในเรื่อง ธรรมะเพื่อการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข

คณะเทคโนโลยี มข. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำหลักสูตรโครงการพลิกโฉมครู

คณะเทคโนโลยี มข. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำหลักสูตรโครงการพลิกโฉมครู

วิทยาลัยนานาชาติ มข. เข้าพบและสวัสดีปีใหม่กับคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มข.

วิทยาลัยนานาชาติ มข. เข้าพบและสวัสดีปีใหม่กับคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มข.

คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มข. เข้าเยี่ยมนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและร่วมนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ 

คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มข. เข้าเยี่ยมนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและร่วมนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ 

บุคลากรคณะเทคโนโลยี ร่วมงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18

บุคลากรคณะเทคโนโลยี ร่วมงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมงานวันเกษตร ภาคอีสานประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมงานวันเกษตร ภาคอีสานประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับคณาจารย์ ผู้บริหารจาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น

คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับคณาจารย์ ผู้บริหารจาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมงานวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 59 ปี

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมงานวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 59 ปี

ผู้จัดการร้าน TE Lake View เข้าพบกับคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มข. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผงโปรตีนจิ้งหรีด

ผู้จัดการร้าน TE Lake View เข้าพบกับคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มข. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผงโปรตีนจิ้งหรีด

คณะเทคโนโลยี มข. ขอน้อมถวายต้อนรับพระราชปัญญาวชิโรดม, ดร. เจ้าคณะอำเภอจอมทอง (ธ) เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

คณะเทคโนโลยี มข. ขอน้อมถวายต้อนรับพระราชปัญญาวชิโรดม, ดร. เจ้าคณะอำเภอจอมทอง (ธ) เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการเรียนรู้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการเรียนรู้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

1 3 4 5 6 7 37

ข่าวการศึกษา

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หัวข้อเรื่อง วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชนช.)

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หัวข้อเรื่อง วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชนช.)

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ SUT-IVCST 2021

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ SUT-IVCST 2021

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ NatGen 5th

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ NatGen 5th

นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ครั้งที่ 5 (COCEAM 2021)

นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ครั้งที่ 5 (COCEAM 2021)

สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2564

สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2564

แนะแนวอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

แนะแนวอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” สำหรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” สำหรับนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ออกกำลังจิตยุคโควิดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ออกกำลังจิตยุคโควิดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Job Interview” สำหรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Job Interview” สำหรับนักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม หัวข้อ “ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ” 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม หัวข้อ “ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ” 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม เรื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม เรื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวดไอเดียนวัตกรรมสตาร์ทอัพ โครงการ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนธันวาคม 2563

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวดไอเดียนวัตกรรมสตาร์ทอัพ โครงการ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนธันวาคม 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์แบบ NATM ในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ และการวิเคราะห์ Rock Slope โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์แบบ NATM ในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ และการวิเคราะห์ Rock Slope โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2563

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2563

1 3 4 5 6 7 9

ข่าวรับสมัคร/ทุนการศึกษา

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน TE 06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน TE 06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร TE04

โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร TE04

ประกวดราคาชื้อเครื่องทอดสูญญากาศขนาด 20 ลิตร

ประกวดราคาชื้อเครื่องทอดสูญญากาศขนาด 20 ลิตร

ประกวดราคาชื้อครุภัรฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ 1.ชุดเครื่องมือหาค่าพิกัดดาวเทียม  2.เครื่องตัดหิน

ประกวดราคาชื้อครุภัรฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ 1.ชุดเครื่องมือหาค่าพิกัดดาวเทียม 2.เครื่องตัดหิน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 ราการ ด้วยวิธี e-bidding

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 ราการ ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารทดลองและปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารทดลองและปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารทดลอง และปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารทดลอง และปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศราคากลาง อาคารทดลองและปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศราคากลาง อาคารทดลองและปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตร

1 3 4 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารคณะเทคโนโลยี รอบ 2

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารคณะเทคโนโลยี รอบ 2

หลักสูตรอบรมระยะสั้น พร้อมปรึกษาเคสฟรี!!! ในหัวข้อ “กฎหมายอาหารที่ผู้ประกอบการต้องรู้” กฎหมายอาหารของประเทศไทย

หลักสูตรอบรมระยะสั้น พร้อมปรึกษาเคสฟรี!!! ในหัวข้อ “กฎหมายอาหารที่ผู้ประกอบการต้องรู้” กฎหมายอาหารของประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น TE KKU Food Festival 2022 วันที่ 1-2 ก.ค. 65

ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น TE KKU Food Festival 2022 วันที่ 1-2 ก.ค. 65

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้าภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี จำนวน 3 ร้านค้า สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 มิถุนายน 2565

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้าภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี จำนวน 3 ร้านค้า สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 มิถุนายน 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

กำหนดการกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ กองการต่างประเทศร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรม KKU Alumni Engagement ภายใต้หัวข้อ “ประสบการณ์จริง ไม่ใช้สแตนอินกับชีวิต Work Abroad” วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 65 เวลา 15.00- 16.00 น. ผ่าน Zoom Meeting

ประชาสัมพันธ์ กองการต่างประเทศร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรม KKU Alumni Engagement ภายใต้หัวข้อ “ประสบการณ์จริง ไม่ใช้สแตนอินกับชีวิต Work Abroad” วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 65 เวลา 15.00- 16.00 น. ผ่าน Zoom Meeting

ขอเชิญคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. – 13.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า และลานกิจกรรมหน้าอาคาร TE 01

ขอเชิญคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. – 13.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า และลานกิจกรรมหน้าอาคาร TE 01

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” ในสาขาวิชาธรณีวิทยา

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” ในสาขาวิชาธรณีวิทยา

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป้าหมายและทิศทางคณะเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2566 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป้าหมายและทิศทางคณะเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2566 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 ผ่านระบบ Zoom Meeting

1 3 4 5 6 7 9

รายงานประจำเดือน

วีดีทัศน์

ติดต่อ สอบถาม