นักศึกษานานาชาติคณะเทคโนโลยี เยี่ยมชม “มีกินฟาร์ม” พร้อมด้วยกิจกรรม Farewell Dinner

 

____เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดี และ นางสาวกนกอร นีระ นักวิเทศสัมพันธ์ ได้มีกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษานานาชาติ ภายใต้โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษานานาชาติ ประจำปี 2566 ณ มีกินฟาร์ม (Mekin Farm) บ้านโคกกลาง ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษานานาชาติ ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมกับชาวต่างชาติของนักศึกษาในคณะฯ รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้นานาชาติ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณปู จงรัก จารุพันธุ์งาน เจ้าของสวนเกษตรมีกิน ฟาร์ม ให้การต้อนรับ และเป็นผู้บรรยายกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Eco printing ที่เป็นกระบวนการทำลายผ้าจากวัดสุธรรมชาติ และกิจกรรมบัวลอย ที่ใช้สีจากวัสดุธรรมชาติ รวมไปถึงการเดินชมสวนเกษตรและการบรรยายมอบความรู้แก่นักศึกษานานาชาติอีกด้วย

 

นักศึกษานานาชาติร่วมชมสวนเกษตรภายในฟาร์ม

 

และในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับนักศึกษานานาชาติของคณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม Farewell Dinner ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ จาก Department of Food and Agricultural Product Technology, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยภายในกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มนักศึกษานานาชาติ ได้ร่วมกันประกอบอาหารเย็นเพื่อเป็นการจัดเลี้ยง โดยมีอาหารประจำชาติอินโดนีเซีย ได้แก่ Mie ayam bakso (มิ อายัม บาสโซ) หรือ ก๋วยเตี๋ยวไก่กับลูกชิ้นเนื้อ Choco agar pudding with vla หรือ ขนมพุดดิ้งช็อคโกแลต บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจของผู้เข้าร่วมงาน

นักศึกษานานาชาติร่วมรับประทานอาหาร