ตารางสอบกลางภาค และเลขที่นั่งสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่นั่งสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565


 

 

ติดต่อสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสอบ เพิ่มเติมที่ 

ห้องบริการการศึกษา ตึกTE06 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น