ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. ชุดปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด
2.ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้และประยุกต์ด้านถ่ายเทความร้อน จำนวน 1 ชุด

announce-te6-2564

 

โหลด > ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ 

ติดต่อ สอบถาม