ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

announcete3-2564

 

 

โหลดประกาศ >>ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร TE06