สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้สู่ประสบการณ์จริง ผ่านรูปแบบออนไลน์

___ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทอธิมาตร จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องเรียน TE1202 คณะเทคโนโลยี มข. และถ่ายทอดผ่านออนไลน์ด้วย ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 46 คน โดยมีบุคลากรผู้มีประสบการณ์และเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชา ฯ (TE#19, BIOT#16) คือ คุณปุณญาดา อินทร์ปรางค์ ผู้จัดการผลิตและวิศวกรรม บริษัทอธิมาตร จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

ข่าว/ภาพ : อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์