ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ปั้มดูดจ่ายสารเคมีแบบรีดท่อแบบอัตราการไหลต่ำ และชุดเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สูญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ปั้มดูดจ่ายสารเคมีแบบรีดท่อแบบอัตราการไหลต่ำ จำนวน 2 ชุด
  2. ชุดเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สูญญากาศ
announce-te4-2563

 

โหลดไฟล์ >> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ