ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

ข่าวคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตร “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ทั้งประเภท Degree และ Non-degree

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตร “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ทั้งประเภท Degree และ Non-degree

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับ ชุมนุมศิษย์เก่าสาขาวิชา ฯ จัดกิจกรรม เรื่อง “เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง”

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับ ชุมนุมศิษย์เก่าสาขาวิชา ฯ จัดกิจกรรม เรื่อง “เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง”

คณะเทคโนโลยี มข. จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการงานด้านการรรับ-ส่งหนังสือด้วย KKU-DMS ให้กับบุคลากรคณะเทคโนโลยี มข.

คณะเทคโนโลยี มข. จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการงานด้านการรรับ-ส่งหนังสือด้วย KKU-DMS ให้กับบุคลากรคณะเทคโนโลยี มข.

คณะเทคโนโลยี มข. แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะเทคโนโลยี มข. แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  Business Intelligence ผ่าน Microsoft Excel และ Looker Studioให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มข.

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Intelligence ผ่าน Microsoft Excel และ Looker Studioให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มข.

ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับบุคคลหรือสถาบันที่มีผลงานดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29

ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับบุคคลหรือสถาบันที่มีผลงานดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมสัมมนาฯขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อรับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมสัมมนาฯขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อรับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 หัวข้อ “โยคะเพื่อสุขภาพและความสมดุล”

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 หัวข้อ “โยคะเพื่อสุขภาพและความสมดุล”

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด มหาชน

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด มหาชน

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ผ่านการแข่งขันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ  FoSTAT Food Innovation Contest 2023 Theme: Tomorrow Food Innovation

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ผ่านการแข่งขันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ FoSTAT Food Innovation Contest 2023 Theme: Tomorrow Food Innovation

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ลงพื้นที่ถ่ายทอดการวิจัย “การพัฒนากระบวนการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพในรูปผงแห้งและปุ๋ยชีวภาพชนิดเหลว” สำหรับสหกรณ์ชุมชนอำเภอบ้านฝาง

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ลงพื้นที่ถ่ายทอดการวิจัย “การพัฒนากระบวนการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพในรูปผงแห้งและปุ๋ยชีวภาพชนิดเหลว” สำหรับสหกรณ์ชุมชนอำเภอบ้านฝาง

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ Energy Education ในงานประชุมวิชาการ International Petroleum Technology Conference (IPTC) 2023

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ Energy Education ในงานประชุมวิชาการ International Petroleum Technology Conference (IPTC) 2023

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานวันคล้ายสถาปนา 59 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานวันคล้ายสถาปนา 59 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข. 

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข. 

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 “KKU GAMES 2022”

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 “KKU GAMES 2022”

1 2 3 4 5 37

ข่าวการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีฝึกภาคสนาม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-25 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาการฝึกภาคสนาม 2 (Field Work II)

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีฝึกภาคสนาม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-25 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาการฝึกภาคสนาม 2 (Field Work II)

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมแข่งขันในงาน APEC Regional Youth Symposium กับแนวความคิด BCG เพื่อการพัฒนาภูมิภาค

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมแข่งขันในงาน APEC Regional Youth Symposium กับแนวความคิด BCG เพื่อการพัฒนาภูมิภาค

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข.และมูลนิธิภักดี ธันวารชร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข.และมูลนิธิภักดี ธันวารชร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564

จบลงแล้วกับกิจกรรม ค่าย 2 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จบลงแล้วกับกิจกรรม ค่าย 2 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข จัดกิจกรรม “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข จัดกิจกรรม “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมในหัวข้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด มหาชน จังหวัดขอนแก่น (Zoom Meetings) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 71 คน

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมในหัวข้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด มหาชน จังหวัดขอนแก่น (Zoom Meetings) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 71 คน

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมในหัวข้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทอธิมาตร จำกัด

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมในหัวข้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทอธิมาตร จำกัด

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม เรื่อง เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 4 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม เรื่อง เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 4 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ออกกำลังจิตเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา (Zoom Meetings) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ออกกำลังจิตเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา (Zoom Meetings) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีได้จัดพิธีเปิดค่าย 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีได้จัดพิธีเปิดค่าย 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงานให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ จำนวน 57 คน ผ่านระบบออนไลน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงานให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ จำนวน 57 คน ผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต นิเทศสหกิจศึกษากับเครือข่ายบริษัทในความร่วมมือทางวิชาการ

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต นิเทศสหกิจศึกษากับเครือข่ายบริษัทในความร่วมมือทางวิชาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ “การออกแบบการทดลองแบบ Response Surface Methodology สำหรับการทดลองทางเทคโนโลยีชีวภาพ”

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ “การออกแบบการทดลองแบบ Response Surface Methodology สำหรับการทดลองทางเทคโนโลยีชีวภาพ”

โครงการส่งตัวนักเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิจัยและการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับคณะผู้บริหาร-ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

โครงการส่งตัวนักเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิจัยและการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับคณะผู้บริหาร-ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

1 2 3 4 5 9

ข่าวรับสมัคร/ทุนการศึกษา

ขยายเวลารับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น SAKURA Student Exchange Program ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น SAKURA Student Exchange Program ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น SAKURA Student Exchange Program ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ ป.ตรี-เอก เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น Short-stay Short-visit (SSSV) Program ณ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 และเปลี่ยนแปลงวันที่รายงานตัว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น Short-stay Short-visit (SSSV) Program ณ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 และเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2560

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ชุดเครื่องทือจาร์เทสต์พร้อมเครื่องวัดความขุ่น และชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ชุดเครื่องทือจาร์เทสต์พร้อมเครื่องวัดความขุ่น และชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ปั้มดูดจ่ายสารเคมีแบบรีดท่อแบบอัตราการไหลต่ำ และชุดเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สูญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ปั้มดูดจ่ายสารเคมีแบบรีดท่อแบบอัตราการไหลต่ำ และชุดเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สูญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบการผลิตแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบการผลิตแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราห์ปริมาณโปรตีนในอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราห์ปริมาณโปรตีนในอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับสมัครบุคลากร-ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีที่สนใจพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดจำหน่ายอาหาร บนเนื้อที่ 112 ตร.ม.

เปิดรับสมัครบุคลากร-ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีที่สนใจพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดจำหน่ายอาหาร บนเนื้อที่ 112 ตร.ม.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และห้องขายผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และห้องขายผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ้อมแซมอาคารปฏิบัติการ TE 03 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ้อมแซมอาคารปฏิบัติการ TE 03 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง ที่ได้รับ “รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565”  โดย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง ที่ได้รับ “รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565”  โดย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยี มข.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยี มข.

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ที่ได้รับรางวัล  “รางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565”  สาขาครูสอนดีเด่น จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย (โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ที่ได้รับรางวัล  “รางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565”  สาขาครูสอนดีเด่น จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย (โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน)

วีดีทัศน์ ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

วีดีทัศน์ ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “แนะนำสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-20.00 น.

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “แนะนำสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-20.00 น.

กำหนดการจัดกิจกรรม สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี การเตรียมการบัณฑิตคณะเทคโนโลยีเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 วันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

กำหนดการจัดกิจกรรม สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี การเตรียมการบัณฑิตคณะเทคโนโลยีเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 วันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัล “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น  ประจำปี 2565” 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัล “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น  ประจำปี 2565” 

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สังกัดคณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สังกัดคณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตเทมเป้และการรังสรรค์เมนูเด็ด” 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตเทมเป้และการรังสรรค์เมนูเด็ด” 

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี✨ มีประกาศนียบัตร✨

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี✨ มีประกาศนียบัตร✨

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี✨ มีประกาศนียบัตร✨

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี✨ มีประกาศนียบัตร✨

มาตรการช่วยเหลือกรณีบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ

มาตรการช่วยเหลือกรณีบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ

1 2 3 4 5 9

วีดีทัศน์

ติดต่อ สอบถาม