ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ทล.1/2566 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ทล.1/2566

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โหลด >> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ทล.1/2566 ประกาศขายทอดตลาด