บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาธรณีวิทยา ประจำปี 2565

 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาธรณีวิทยา ประจำปี 2565

           วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (ทางออนไลน์) แก่นักศึกษาทางสาขาธรณีวิทยาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศไทย จำนวน 5 ทุน โดยมีนางสาวศศิวิมล อัศวภูมิ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นหนึ่งในผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ ประจำปีนี้
ทางคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดียิ่งแก่ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้

 

 

 

ข่าว /ภาพ : อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง