ประกาศสัมภาษณ์ทุน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 

ประกาศสัมภาษณ์ทุน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom


วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-16.05 น.

Join Zoom Meeting

Join Zoom Meeting
Zoom Link : https://kku-th.zoom.us/j/94029429952?pwd=MWFrN0htUWNBQ3ZhWVdtMDk0Q2o2dz09

Meeting ID: 940 2942 9952
Pass code: 855352


วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น.

Join Zoom Meeting

Join Zoom Meeting

Zoom Link : https://kku-th.zoom.us/j/98825412226?pwd=dGhhRlVNOUV3UTJqWVlFU1pmWHRHUT09

Meeting ID : 988 2541 2226

Pass code : 709064

 

ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา

โหลด >> รายชื่อตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา 

กำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ภาคต้น 64 (2)

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สอบถาม