สัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข. และทุนพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยี ประจำภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2564

สัมภาษณ์ทุนวันพฤหัสบดีที่  27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.

Join Zoom Meeting

https://kku-th.zoom.us/j/92844305045?pwd=YzRpTWFXRXBNd0RTaFc5d2tjRk9ZQT09

Meeting ID: 928 4430 5045

Passcode: 390226

 

สัมภาษณ์ทุนวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.

Join Zoom Meeting

https://kku-th.zoom.us/j/91792290268?pwd=dG1wZUlPRkVkRHgyaHFwVXZjVW4xQT09

Meeting ID: 917 9229 0268

Passcode: 686649

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา