บริษัท ทรูสโตน จำกัด มอบบริจาคครุภัณฑ์ให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มข.

 

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี พร้อมด้วย คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้เป็นตัวแทน รับครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในด้านการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ งานภาคสนาม ใช้การเรียนรายวิชาการฝึกภาคสนาม โดยการบริจาคครุภัณฑ์ในครั้งนี้ เป็น รถยนต์โตโยต้า รีโว 4×4 จำนวน 1 คัน มูลค่า 570,000 บาท  โตโยต้า Avanza จำนวน 1 คัน มูลค่า 140,000 บาท บริจาคเงินเข้ามูลนิธิภักดี ธันวารชร 220,000 บาท โดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จัดสรรเพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายรายวิชาภาคสนาม FW1, FW2 & excursion และ บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมให้แก่ชุมนุมนักศึกษา 22,000 บาท บริจาคเงินสนับสนุนชุมนุมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 10,000 บาท จาก คุณสุรัตน์ โชคเฉลิม (ศิษย์เก่ารุ่น 12) ผู้บริหารบริษัท ทรูสโตน จำกัด พร้อมด้วย พนักงานบริษัท ทรูสโตน จำกัด (ชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มข.) ร่วมมอบบริจาคครุภัณฑ์ให้ในครั้งนี้  ในการนี้ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้กล่าวแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง และจะนำครุภัณฑ์ที่บริจาคให้ไปใช้ใน ด้านการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ งานภาคสนาม ต่อไป พร้อมถ่ายภาพรับมอบครุภัณฑ์ร่วมกัน

 

ข่าว:ภาพ-สุพัฒน์ บุญแก้ว