ประกาศศูนย์วิจัยการหมักฯ

 

> อ่านประกาศรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว ของตัวเอง พร้อม e-mail และเบอร์โทรศัพท์ของตนเอง
มาที่ e-mail: viclee@kku.ac.th    (อ.วิชัย ลีลาวัชรมาศ)

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อ.วิชัย ลีลาวัชรมาศ โทร. 096-1052252
ตึก TE06 ชั้น 4 ศูนย์การหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี

 

 

 

 

ติดต่อ สอบถาม