ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา  จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา  จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. เครื่องขัดแผ่นกินบาง                    1 เครื่อง
  2. เครื่องบดละเอียดพร้อมอุปกรณ์   1 เครื่อง
  3. เครื่องตัดแผ่นกินบาง จำนวน       1 เครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา  จำนวน 3 รายการ