ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

ข่าวคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และหารือการเป็นคู่ความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัย ระหว่างคณะเทคโนโลยี ร่วมกับ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และหารือการเป็นคู่ความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัย ระหว่างคณะเทคโนโลยี ร่วมกับ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.

ผลงานวิจัย อาจารย์คณะเทคโนโลยี มข. “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์” เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศ โดยมี รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ และทีมคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความสนใจการสื่อมวลชนหลายสำนักเผยแพร่ข่าว

ผลงานวิจัย อาจารย์คณะเทคโนโลยี มข. “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์” เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศ โดยมี รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ และทีมคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความสนใจการสื่อมวลชนหลายสำนักเผยแพร่ข่าว

บุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. ร่วมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ฉลองครบรอบ 225 ปี

บุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. ร่วมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ฉลองครบรอบ 225 ปี

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัล “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น  ประจำปี 2565” 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัล “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น  ประจำปี 2565” 

งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี ได้นำนักวิทยาศาสตร์และบุคลากร เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่นไคซ์

งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี ได้นำนักวิทยาศาสตร์และบุคลากร เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่นไคซ์

บริษัทโคโค่ดำเนิน จำกัด เข้าพบและแสดงความขอบคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยี และ อาจารย์ผู้วิจัยและเป็นที่ปรึกษาหลักของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเยลลี่น้ำมะพร้าวน้ำหอม

บริษัทโคโค่ดำเนิน จำกัด เข้าพบและแสดงความขอบคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยี และ อาจารย์ผู้วิจัยและเป็นที่ปรึกษาหลักของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเยลลี่น้ำมะพร้าวน้ำหอม

งานสนับสุนนวิชาการคณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

งานสนับสุนนวิชาการคณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะเทคโนโลยีร่วมงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง

คณะเทคโนโลยีร่วมงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง

คณะเทคโนโลยี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง มข. งานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 (Sithan KKU Festival 2022)

คณะเทคโนโลยี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง มข. งานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 (Sithan KKU Festival 2022)

คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี

คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนกึ่งสําเร็จรูปคืนรูปไว ในระดับขยายขนาดการผลิต

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนกึ่งสําเร็จรูปคืนรูปไว ในระดับขยายขนาดการผลิต

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน The 6th International Palaeontological Congress 2022

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน The 6th International Palaeontological Congress 2022

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

1 6 7 8 9 10 37

ข่าวการศึกษา

กิจกรรมกีฬาฟุตบอลเฟื่องฟ้าคัพ (Techno Cup) ปี พ.ศ. 2562

กิจกรรมกีฬาฟุตบอลเฟื่องฟ้าคัพ (Techno Cup) ปี พ.ศ. 2562

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีมนักศึกษาเทคโนโลยีธรณีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวด Asia Open Data Challenge

ทีมนักศึกษาเทคโนโลยีธรณีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวด Asia Open Data Challenge

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รุ่นที่ 31 ได้มอบพัดลมตั้งพื้น

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รุ่นที่ 31 ได้มอบพัดลมตั้งพื้น

คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรม Open House แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนสถาบันกวดวิชา BeWise Academy

คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรม Open House แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนสถาบันกวดวิชา BeWise Academy

Bye’ Nior สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Bye’ Nior สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายยอดในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6: นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายยอดในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6: นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน

คณะเทคโนฯ ร่วมกันบริจาคโลหิตในวันแห่งความรัก

คณะเทคโนฯ ร่วมกันบริจาคโลหิตในวันแห่งความรัก

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลบทความวิตันดีเด่น จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 5

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลบทความวิตันดีเด่น จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 5

นักศึกษาจาก Universitas Gadjah Mada เข้าร่วมดำเนินโครงการปัญหาพิเศษกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี

นักศึกษาจาก Universitas Gadjah Mada เข้าร่วมดำเนินโครงการปัญหาพิเศษกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผลิต มข. จัดอบรมเรื่องตัววัดผลงานของระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานฉบับใหม่ ISO  45001

เทคโนโลยีการผลิต มข. จัดอบรมเรื่องตัววัดผลงานของระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานฉบับใหม่ ISO 45001

คณะเทคโนโลยีร่วมจัดงานแนะแนวการศึกษา “สานฝันสู่มหาวิทยาลัย” โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คณะเทคโนโลยีร่วมจัดงานแนะแนวการศึกษา “สานฝันสู่มหาวิทยาลัย” โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

1 6 7 8 9

ข่าวรับสมัคร/ทุนการศึกษา

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอบรม Reskill / Up skill เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

ขอเชิญอบรม Reskill / Up skill เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์จัดการประชุมหัวข้อการพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารมูลค่าเพิ่มจากชีวมวลทางการเกษตร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์จัดการประชุมหัวข้อการพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารมูลค่าเพิ่มจากชีวมวลทางการเกษตร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงเห็ดสมาร์ทฟาร์ม (SMART FARMING) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 23 เมษายน 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงเห็ดสมาร์ทฟาร์ม (SMART FARMING) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 23 เมษายน 2564

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  เรื่อง “แนะนำโจทย์วิจัยให้ตรงทิศทางการขอทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ของ กระทรวงการ  อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)”

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  เรื่อง “แนะนำโจทย์วิจัยให้ตรงทิศทางการขอทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ของ กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)”

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น กรณีป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น กรณีป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย อบรม ด้านเทคโนโลยีธรณี “แนะนำโจทย์วิจัยให้ตรงทิศทางการขอทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)”

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย อบรม ด้านเทคโนโลยีธรณี “แนะนำโจทย์วิจัยให้ตรงทิศทางการขอทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)”

วีดิทัศน์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วีดิทัศน์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

 กำหนดการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี

 กำหนดการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี

ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญคณาจารย์ คณะเทคโลยี ทุกท่าน เข้าร่วมอบรม “การจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา”

ขอเชิญคณาจารย์ คณะเทคโลยี ทุกท่าน เข้าร่วมอบรม “การจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม Zotero เพื่อการจัดการบรรณานุกรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม Zotero เพื่อการจัดการบรรณานุกรม

แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ คณะเทคโนโลยี กรณีเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด – 19

แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ คณะเทคโนโลยี กรณีเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด – 19

ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สอน ในการสอบปลายภาคแบบอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Final Examination)

ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สอน ในการสอบปลายภาคแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Final Examination)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 กรณีป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 กรณีป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เลื่อนจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2562

เลื่อนจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2562

1 6 7 8 9

รายงานประจำเดือน

วีดีทัศน์

ติดต่อ สอบถาม