ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์ และ ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการสนับสนุนบุคลากร วทน.

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์ และ ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 
ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการสนับสนุนบุคลากร วทน. ที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อทำการศึกษาหรือหาหัวข้อปัญหา ( Pre-Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 4