ประกาศราคากลาง อาคารทดลองและปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตร

[embeddoc url=”http://te.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/MP.pdf” download=”all”]