สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ How to present and interpret the data

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. ที่ผ่านมา รายวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ How to present and interpret the data โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี และผู้ที่สนใจ

สามารถเข้าไปดู VDO ZOOM ย้อนหลังตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1kT5IpBmNQQocd7avIkIZr__VB9bq76KR/view?usp=sharing

ติดต่อ สอบถาม