ประกาศคณะเทคโนโลยี 11/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคโนโลยี  11/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ เลขที่ประจำตำแหน่ง 4422 จำนวน 1 อัตรา  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัดนี้ การดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) สอบปฎิบัติ (ทดสอบคอมพิวเตอร์และทดสอบความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ) ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โหลดประกาศ >> ประกาศคณะเทคโนโลยี 11/2567