นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 เข้ารับทุนการศึกษากับพระมหาบุญตา ชาตปุญโญ

 

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรื่องฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรของคณะ ได้นำนักศึกษา นายยศภัทร เต้จั้น นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 เข้ารับทุนการศึกษากับพระมหาบุญตา ชาตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดเกาะทอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน 10,000 บาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 39 ปี

 

 

ข่าว/ภาพ : ทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล