นักศึกษา คณะเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ในโครงการ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย

 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวดรุณี อนันต์นุกูล นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ในโครงการ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย

วันที่ 21 กันยายน 2566  ทางบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี (มหาชน) จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อยที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร โดย นางสาวดรุณี อนันต์นุกูล นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 30,000 บาท ในครั้งนี้ โดยได้รับเกียติจาก ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)  และ รศ.ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลในครั้งนี้ ที่จัดขึ้นภายในงาน Food Ingredients Asia  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ

 

นางสาวดรุณี อนันต์นุกูล นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร