ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

ข่าวคณะเทคโนโลยีMYH’

ระดมความคิดเห็นเพื่อการบริหารจัดการแหล่งมรดกธรณีภูพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาจารย์และศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข.

ระดมความคิดเห็นเพื่อการบริหารจัดการแหล่งมรดกธรณีภูพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาจารย์และศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข.

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงพื้นที่ภาคสนาม “ยกระดับภาคการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยพืชเศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วม”

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงพื้นที่ภาคสนาม “ยกระดับภาคการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยพืชเศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วม”

คณะเทคโนโลยี มข. และสำนักบริการวิชาการ ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร Culinary Science and Technology ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า และห้อง (SCL) Smart Class Room

คณะเทคโนโลยี มข. และสำนักบริการวิชาการ ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร Culinary Science and Technology ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า และห้อง (SCL) Smart Class Room

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร มข. คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมอาหารระดับประเทศ ในงานประกวด FoSTAT Food Innovation Contest 2024

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร มข. คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมอาหารระดับประเทศ ในงานประกวด FoSTAT Food Innovation Contest 2024

ศ.อลิศรา เรืองแสง ร่วมเปิดงานปฐมนิเทศโครงการนักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568

ศ.อลิศรา เรืองแสง ร่วมเปิดงานปฐมนิเทศโครงการนักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี มข. นำนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง คำแพงหล่ามา มข. กาลพฤกษ์ช่อที่ 61

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี มข. นำนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง คำแพงหล่ามา มข. กาลพฤกษ์ช่อที่ 61

คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ TE รุ่นที่ 43 ในงานปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ TE รุ่นที่ 43 ในงานปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

คณบดีคณะเทคโนโลยี มข.  เข้าร่วมงานสัมมนาเศรษฐกิจ การนำเสนอแผนเชิงยุทธศาสตร์ “5F Model ISAN Soft Power ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน ‘อีสานใหม่’ สู่สากล”

คณบดีคณะเทคโนโลยี มข.  เข้าร่วมงานสัมมนาเศรษฐกิจ การนำเสนอแผนเชิงยุทธศาสตร์ “5F Model ISAN Soft Power ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน ‘อีสานใหม่’ สู่สากล”

คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานตักบาตร นุ่งซิ่นวันศีลวันพระ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานตักบาตร นุ่งซิ่นวันศีลวันพระ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

คณะเทคโนโลยี มข. ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักษาใหม่ ในกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

คณะเทคโนโลยี มข. ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักษาใหม่ ในกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

สตาร์ทอัพ จากมข. 1 ใน 10 นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตที่จะร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่บนเวทีระดับโลกใน London Tech Week ภายใต้ธีม Thailand’s Taste of Tomorrow 10-14 มิ.ย.นี้

สตาร์ทอัพ จากมข. 1 ใน 10 นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตที่จะร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่บนเวทีระดับโลกใน London Tech Week ภายใต้ธีม Thailand’s Taste of Tomorrow 10-14 มิ.ย.นี้

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายโครงการเสริมสร้างความรู้และศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ของเทศบาลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายโครงการเสริมสร้างความรู้และศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ของเทศบาลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปี 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปี 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1 2 3 55

ข่าวการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” ผ่านระบบออนไลน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” ผ่านระบบออนไลน์

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมในกิจกรรม “โฮมฮับหล่าคำแพง ฮ้อยแฮงฮักมั่น สู่ขวัญกาลพฤกษ์ช่อที่ 61” ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมในกิจกรรม “โฮมฮับหล่าคำแพง ฮ้อยแฮงฮักมั่น สู่ขวัญกาลพฤกษ์ช่อที่ 61” ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเรียนคณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม TE MORE CARE 2024 : เทคนิคการให้คำปรึกษาและสื่อสารกับนักศึกษา

ขอเรียนคณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม TE MORE CARE 2024 : เทคนิคการให้คำปรึกษาและสื่อสารกับนักศึกษา

งานสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับเข้านักศึกษา โควต้าภาคะวันออกเฉียงเหนือ รอบ 2 ประจำปี 2567

งานสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับเข้านักศึกษา โควต้าภาคะวันออกเฉียงเหนือ รอบ 2 ประจำปี 2567

Biotechnology Applications in Industry  ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากพี่สู่น้อง

Biotechnology Applications in Industry ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากพี่สู่น้อง

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทคโนโลยีชึวภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานอุตสาหกรรมอาหาร ของสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีชึวภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานอุตสาหกรรมอาหาร ของสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม “Biotechnology in Food Industry” แลกเปลียนเรียนรู้จากรุ่นพี่ สู่ประสบการณ์การทำงานจริง

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม “Biotechnology in Food Industry” แลกเปลียนเรียนรู้จากรุ่นพี่ สู่ประสบการณ์การทำงานจริง

นักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ เยือนคณะเทคโนโลยี มข. ร่วมฝึกอบรมทักษะทางเทคนิค (Technical Skill Training) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “Overseas Training Program”

นักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ เยือนคณะเทคโนโลยี มข. ร่วมฝึกอบรมทักษะทางเทคนิค (Technical Skill Training) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “Overseas Training Program”

คณะเทคโนโลโลยี มข. ร่วมกิจกรรม “มหัศจรรย์ 6 หมวดหินแห่งอุทยานธรณีขอนแก่น” สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางธรณีให้เด็กและเยาวชน

คณะเทคโนโลโลยี มข. ร่วมกิจกรรม “มหัศจรรย์ 6 หมวดหินแห่งอุทยานธรณีขอนแก่น” สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางธรณีให้เด็กและเยาวชน

คณะเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าดูงาน ในบริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น)

คณะเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าดูงาน ในบริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น)

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตรการจัดการเกษตรปลอดภัยและการเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตรการจัดการเกษตรปลอดภัยและการเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมประชุมวิชาการ IGCP-700 Palaeozoic Carbonate Build-ups in South East Asia

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมประชุมวิชาการ IGCP-700 Palaeozoic Carbonate Build-ups in South East Asia

ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะ ปี 2564 ให้ความอนุเคราะห์มาสอนทักษะการอ่านแบบ 3D  การสร้างแบบจำลอง 3D จากแบบวิศวกรรม  และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ในเส้นทางการทำงานจนประสบความสำเร็จ ให้กับนักศึกษปี 2 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะ ปี 2564 ให้ความอนุเคราะห์มาสอนทักษะการอ่านแบบ 3D  การสร้างแบบจำลอง 3D จากแบบวิศวกรรม  และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ในเส้นทางการทำงานจนประสบความสำเร็จ ให้กับนักศึกษปี 2 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ สู่ “รางวัลเหรียญทอง” การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ สู่ “รางวัลเหรียญทอง” การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน

1 2 3 11

ข่าวรับสมัคร/ทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ประกาศคณะเทคโนโลยี 11/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคโนโลยี 11/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะเทคโนโลยี 26/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์และทดสอบความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคโนโลยี 26/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์และทดสอบความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคโนโลยี ที่ 24/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคโนโลยี ที่ 24/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการแผนและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการแผนและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. เข้ารับสัมภาษณ์ทุนศึกษา ประเภท ข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาปลาย  ประจำปีการศึกษา  2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. เข้ารับสัมภาษณ์ทุนศึกษา ประเภท ข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษา คณะเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ในโครงการ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย

นักศึกษา คณะเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ในโครงการ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 เข้ารับทุนการศึกษากับพระมหาบุญตา ชาตปุญโญ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 เข้ารับทุนการศึกษากับพระมหาบุญตา ชาตปุญโญ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. คว้าทุน TED Fund โครงการ IDEA มูลค่ากว่า 100,000 บาท นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สู่ตลาดจริง ”

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. คว้าทุน TED Fund โครงการ IDEA มูลค่ากว่า 100,000 บาท นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สู่ตลาดจริง ”

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มข. คว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มข. คว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภท ก. และ  ข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภท ก. และ ข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิภักดี ธันวารชร มอบทุนสนับสนุนการออกสนามของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

มูลนิธิภักดี ธันวารชร มอบทุนสนับสนุนการออกสนามของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาชื้ออุปกรณ์การขึ้นรูปการผลิตเนื้อเทียมจากพืชแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาชื้ออ่านและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรวจวัดสนามแม่เหล้กโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาชื้อเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดพกพา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ขึ้นรูปการผลิตเนื้อเทียมจากพืชแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราห์ทดสอบเพื่อหาอายุการเก็บผลิตภัณฑอาหารฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์สมบัติกระแสการไหลของสารสำหรับอาหารเชิงฟังก์ชั่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องประกวดราคาซื้อตู้บ่มสำหรับเพราะเลี้ยงเซอส์สัตว์ภายใต้สภาวะที่มีก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเพราะเลี้ยงเซลส์พืชแบบเย่าภายใต้สภาวะการไห้แสงสว่างและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนและกรดอินทรีย์โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์สมับัติกระแสการไหลของสารอาหารเชิงฟังก์ชั่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ทดสอบเพื่อหาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาซื้อชุดอ่านและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การขึ้นรุปการผลิตเนื้อเที่ยมจากพืชแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การขึ้นรูปการผลิตเนื้อเทียมจากพื้นแบบ 3 มิติ จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 2 3 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม PROGRAM RANKING PERFORMANCE INDEX

หลักสูตรสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม PROGRAM RANKING PERFORMANCE INDEX

ปฏิทินกิจกรรมคณะเทคโนโลยี มข. เดือนมิถุนายน 2024

ปฏิทินกิจกรรมคณะเทคโนโลยี มข. เดือนมิถุนายน 2024

ขอเชิญอาจารย์คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ แนวทางการจัดทำ มคอ.3 (CLOs) ตามรูปแบบ AUN-QA  วันที่ 31 พฤศภาคม 2567 เวลา 09.30 -12.00 น. 📌 ณ ห้องสัมมนา 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ขอเชิญอาจารย์คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ แนวทางการจัดทำ มคอ.3 (CLOs) ตามรูปแบบ AUN-QA วันที่ 31 พฤศภาคม 2567 เวลา 09.30 -12.00 น. 📌 ณ ห้องสัมมนา 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

กำหนดการกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ขอเชิญร่วมงาน 40 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น “Shaping the Next Chapter of TE-KKU” กับการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ร่วมกับวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2567 นี้ ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญร่วมงาน 40 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น “Shaping the Next Chapter of TE-KKU” กับการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ร่วมกับวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2567 นี้ ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมบุคลากร เข้าสู่ตำแหน่งที่สู่ขึ้น วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมบุคลากร เข้าสู่ตำแหน่งที่สู่ขึ้น วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย Thailand – PSF แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสัมมนา 2 (ตึก TE06 ชั้น 2 )

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย Thailand – PSF แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสัมมนา 2 (ตึก TE06 ชั้น 2 )

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ปฏิทินกิจกรรมคณะเทคโนโลยี มข. เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

ปฏิทินกิจกรรมคณะเทคโนโลยี มข. เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร เนื่องในโอกาส ได้รับคัดเลือกจาก The Royal Academy of Engineering, London UK ให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Leaders Innovation Fellowships Global 2024

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร เนื่องในโอกาส ได้รับคัดเลือกจาก The Royal Academy of Engineering, London UK ให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Leaders Innovation Fellowships Global 2024

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ  “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กร”  ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ  “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กร”  ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Hands-on Workshop แนะนำการใช้เครื่องมือ Generative Ai และชุดคำสั่งสำหรับนักวิจัย

ประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Hands-on Workshop แนะนำการใช้เครื่องมือ Generative Ai และชุดคำสั่งสำหรับนักวิจัย

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีทุกท่าน เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฎิบัติการคณะเทคโนโลยี 2567″  วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีทุกท่าน เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฎิบัติการคณะเทคโนโลยี 2567″ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชม ยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ สลักคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชม ยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ สลักคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ คุณสมบัติ บงกชโอฬาร ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคโนโลยี  ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ คุณสมบัติ บงกชโอฬาร ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2566

1 2 3 13

วีดีทัศน์

วีดีทัศน์ ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

วีดีทัศน์ ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

วีดิทัศน์กิจกรรมรับปริญญา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

วีดิทัศน์กิจกรรมรับปริญญา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

Landslide หรือ ดินถล่ม คืออะไร?

Landslide หรือ ดินถล่ม คืออะไร?

มข.เปิดเวทีประลองออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

มข.เปิดเวทีประลองออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

วีดีโอแนะนำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Introducing the Faculty of Technology, Khon Kaen University.

วีดีโอแนะนำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Introducing the Faculty of Technology, Khon Kaen University.

ภาพกิจกรรม ปี 2562 และสวัสดีปีใหม่ 2563

ภาพกิจกรรม ปี 2562 และสวัสดีปีใหม่ 2563

กิจกรรม TE HAPPY ครั้งที่ 8

กิจกรรม TE HAPPY ครั้งที่ 8

วีดีทัศน์กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562

วีดีทัศน์กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562

สารเสริมอาหาร : แอนโทไซยานิน และใยอาหารละลายน้ำสกัดจากข้าว

สารเสริมอาหาร : แอนโทไซยานิน และใยอาหารละลายน้ำสกัดจากข้าว

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

TE Happy แห่งความสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

TE Happy แห่งความสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ -พรีไบโอติกชนิดใหม่ ต้านมะเร็งลำไส้

ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ -พรีไบโอติกชนิดใหม่ ต้านมะเร็งลำไส้

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 6

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 6

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 5

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 5

KM ครั้งที่ 3  ผูกพัน แบ่งปัน เรียนรู้

KM ครั้งที่ 3 ผูกพัน แบ่งปัน เรียนรู้