ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

ข่าวคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีจัดฝึกอบรมหัวข้อ “Job Interview” ยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดฝึกอบรมหัวข้อ “Job Interview” ยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติระยะสั้นจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติระยะสั้นจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมหัวข้อ “สนทนาภาษาจีนอย่างง่าย”

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมหัวข้อ “สนทนาภาษาจีนอย่างง่าย”

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี มข. ประจำปีการศึกษา 2562

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี มข. ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 41 ปี

คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 41 ปี

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนฯ ต้อนรับอาคันตุกะจาก Universitas Ahmad Dahlan ประเทศอินโดนีเซีย

คณะเทคโนฯ ต้อนรับอาคันตุกะจาก Universitas Ahmad Dahlan ประเทศอินโดนีเซีย

คณะเทคโนโลยีจัดการอบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีจัดการอบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยี

Trends in Biofuels and Biochemicals Research Meeting

Trends in Biofuels and Biochemicals Research Meeting

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2019

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2019

ชมรมศิษย์เก่า​คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์

ชมรมศิษย์เก่า​คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์

อาจารย์คณะเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้ไปร่วมสอน ณ Can Tho University ประเทศเวียดนาม

อาจารย์คณะเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้ไปร่วมสอน ณ Can Tho University ประเทศเวียดนาม

คณะเทคโนโลยีร่วมยินดีกับวิทยาลัยนานาชาติ มข. ในโอกาสครบรอบ 11 ปี

คณะเทคโนโลยีร่วมยินดีกับวิทยาลัยนานาชาติ มข. ในโอกาสครบรอบ 11 ปี

คณะเทคโนโลยี ขยายคู่ความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีธรณีกับ College of Technology, Can Tho University ประเทศเวียดนาม

คณะเทคโนโลยี ขยายคู่ความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีธรณีกับ College of Technology, Can Tho University ประเทศเวียดนาม

คณะเทคโนฯ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มข. จัด workshop อาหารหมักดองให้กับผู้ประกอบการและนักศึกษาในประเทศเวียดนามตอนใต้

คณะเทคโนฯ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มข. จัด workshop อาหารหมักดองให้กับผู้ประกอบการและนักศึกษาในประเทศเวียดนามตอนใต้

1 35 36 37 38 39 43

ข่าวการศึกษา

ข่าวรับสมัคร/ทุนการศึกษา

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำเดือน

วีดีทัศน์