คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

          วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย คุณพัชรี พงศ์พัสนันท์ นักวิชาการศึกษา และ คุณรสรินทร์ บางใบ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมงานเปิดบูธตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน และ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มข. กล่าวรายงานในการจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

          หลังจากนั้น โดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย คุณพัชรี พงศ์พัสนันท์ นักวิชาการศึกษา และ คุณรสรินทร์ บางใบ นักวิชาการศึกษา ได้ให้อธิบายและตอบคำถามเกี่ยวหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี มข. และแจกของที่ระลึกให้ครูแนะแนว นักเรียน และผู้ที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธของคณะเทคโนโลยี มข. สำหรับงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 นี้ สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ : สุพัฒน์