คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมงานวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 59 ปี

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 07.00 น. โดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วย ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 59 ปี ทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมพิธีทอดผ้าป่าสำหรับทุนการศึกษา ณ โถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากรโดยมีรายนามพระสงฆ์ และได้ทำโรงทานของคณะเทคโนโลยี มข. ณ บริเวรสะพานขาว (ข้างสระพลาสติก) เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มาร่วมงานในครั้งนี้